Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2020/2021, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2023/2024.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Fyzioterapie (5342T004)

  Fakulta: 2. lékařská fakulta
  Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (N5345)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 29
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studium tohoto oboru navazuje na bakalářský stupeň vzdělání, je pouze v prezenční formě, trvá 2 roky.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu. Otázky se týkají základních klinických oborů v rozsahu náplně bakalářského studia fyzioterapie (celkem 100 otázek, každá správně zodpovězená otázka hodnocena 2 body) a dále písemný test všeobecných předpokladů (30 otázek, každá hodnocena 3 body). Test všeobecných předpokladů zkoumá schopnost logické úvahy, porozumění rozsáhlejšímu odbornému textu, schopnost odečítat údaje z grafů, prostorovou představivost a smysl pro postřehnutí detailů - absolvují všichni přihlášení uchazeči.

   Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, že se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

   Doložení bakalářského vzdělání v oboru Fyzioterapie a součet bodů z písemné části přijímacího řízení (řádného i náhradního termínu) je určujícím faktorem pro definitivní výsledky přijímacího řízení, které budou zveřejněny v SIS bezprostředně po náhradním termínu.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 05.06.2020 Do: 05.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 22.06.2020 Do: 23.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je písemná v prezenční formě.
   Otázky se týkají základních klinických oborů v rozsahu náplně bakalářského studia fyzioterapie (celkem 100 otázek, každá správně zodpovězená otázka hodnocena 2 body) a dále písemný test všeobecných předpokladů (30 otázek, každá hodnocena 3 body).

   Termíny přijímacího řízení:

   Datum ověření (přijímací zkoušky): 5. 6. 2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 22. 6. 2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent bude schopen provádět specializovanou léčebnou rehabilitaci na úseku léčebné tělesné výchovy a fyzikální terapie včetně aplikace neinvazivních nefarmakologických fyzioterapeutických postupů a metod algoterapie. Absolvent získá titul magistr (Mgr.) jako nejvyšší pregraduální profesní kvalifikaci k výkonu povolání fyzioterapeuta.