Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Didactics of Chemistry (0111VD300004)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Didactics of Chemistry (P0111D300004)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   The goal of the doctoral study program Didactics of Chemistry is to prepare specialists to improve the quality of chemical education in the Czech Republic in accordance with current social needs and in accordance with the educational programs of advanced European countries based on scientific research results. The doctoral program is focused on the preparation of specialists in the field of chemical education theory in accordance with current knowledge of chemistry, pedagogy, psychology, sociology, informatics and other disciplines. It is a program without specialization.

   Program without specialization.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Oral discussion on the written work and together with the application submitted to the research project. In the admission exam, the applicant must prove relevant knowledge in chemistry didactics, chemistry and pedagogical-psychological disciplines, information and language literacy (verifying knowledge of English or other world language) and prerequisites for research work (verifying deeper knowledge of the topic, which the candidate wants to study in doctoral studies).

   Evaluation Criteria: The applicant can get a maximum of ten points, the number of points for the admission to study is getting at least seven points.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 09.07.2019Do: 09.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Doktorské studium poskytuje integrované vzdělání, které jeho absolventům umožňuje na základě vysoké erudovanosti provádět koncepční a výzkumnou činnost v oblasti chemického vzdělávání. Absolventi doktorského studia budou připraveni k samostatné vědecké, pedagogické a řídící práci v tomto oboru. Uplatnění absolventů bude možné na didaktických pracovištích vysokých škol, ve výzkumných ústavech MŠMT zabývajících se problematikou chemického vzdělávání, na středních školách jako vysoce kvalifikovaní vyučující chemie, na pracovištích, která se zabývají dalším vzděláváním učitelů a v mezinárodních a evropských institucích a organizacích zaměřených na celostátní a mezinárodní výzkum v oblasti chemického nebo přírodovědného vzdělávání.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok