Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Deutsche Sprache und Literatur mit Didaktik (0111VD300008)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Deutsche Sprache und Literatur mit Didaktik (P0111D300008)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: němčina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Das Studium ist vorgesehen für Interessenten an Deutsche Sprache und Literatur mit Voraussetzung ist ein ordnungsmäßiger Abschluss des Mastersstudiums mit Schwerpunkt auf dem einschlägigen oder einem verwandten Fach. Der Fachrichtung konzentriert sich in erster Linie auf die Vertiefung und Verbreitung von Kenntnissen der deutschen Linguistik, Literaturwissenschaft und Didaktik im Bildungsbereich.

   Programm ohne Spezialisierung

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Die Aufnahmeprüfung hat den Charakter eines Diskurses über des Projekts einer wissenschaftlichen Arbeit, in dem der Bewerber seine Voraussetzungen zur wissenschaftlichen Arbeit nachweisen muss.

   Zusammen mit der Bewerbung für das Studium Der Bewerber sendet des Projekts einer wissenschaftlichen Arbeit (bis 10 Seiten) über ein vom Bewerber gewähltes Fachthema, einschließlich Bibliographie, in dem er eine tiefgreifende Orientierung in der jeweiligen Forschungsproblematik nachweist, mit der er sich im Doktorandenstudium beschäftigen will. Das Projekt sollte eine Charakteristik der Forschungsproblematik beinhalten, eine grundlegende Vorstellung vom Ziel und von der Struktur der jeweiligen Problematik, die in Erwägung gezogenen Methoden theoretischer und wissenschaftlicher Forschungsarbeit und die Fachliteratur.

   Bewertungskriterien:  Höchstpunktzahl 10, Mindestpunktzahl für die Aufnahme 7.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 09.07.2019Do: 09.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je vybaven podrobnou znalostí problematiky v oblasti tématu své disertační práce a znalostmi i dovednostmi z jí blízkých disciplín. Je připraven pro pedagogické působení v terciární sféře vzdělávání, avšak i pro manažerskou i samostatnou vědeckou práci ve svém oboru, případně na svůj další kvalifikační růst v akademickém vzdělávání. Vyjadřuje se v němčině, angličtině a češtině k odborným tématům, umí prezentovat své závěry na mezinárodních konferencích, má zkušenost s publikační, ediční a grantovou činností. Je schopen zásadním způsobem přispět k řešení jazykem a kulturou podmíněných problémů interkulturně propojené společnosti i v mezinárodním měřítku (v kulturních a politických institucích EU apod.).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok