Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Mathematics Education (0111VD300006)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Mathematics Education (P0111D300006)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Characteristics of the Studies
   Candidates for doctoral studies in Didactics of Mathematics are expected to:
   • show interest in mathematics education in general (for example, by taking part in scientific conferences and conferences for teachers),
   • have an overview of the most important scientific journals and books related to mathematics education,
   • have an idea of the area of mathematics education they are willing to focus on in their studies and be able to specify it in a written project of up to 10 pages (including tentative research questions, methodology and theoretical background and a list of references).

   Program without specialization

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Entrance Examination
   1) Discussion about applicant’s research projekt proposal. The research project up to 10 pages must be sent together with the application to the Department of Science, Faculty of Education, Charles University.  The quality of the project is important in order to be assessed by the entrance committee, which will evaluate the candidate's readiness to do research in mathematics education.
   2) Discussion about the references from the candidate's list of scientific literature on mathematics education (must be sent together with the application).

   Evaluation Criteria: The applicant can get a maximum of ten points, the number of points for the admission to study is getting at least seven points.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 09.07.2019Do: 09.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studia ve studijním programu Didaktika matematiky je připraven řešit teoretické i aplikační otázky matematického vzdělávání populace a provádět vědeckou i pedagogickou činnost. Přispívá ke zkvalitňování matematického vzdělávání žáků i k profesionalitě učitelů. Může působit na vysokých školách, ve vědeckých ústavech i jako vysoce kvalifikovaný učitel-prostředník mezi výzkumem a praxí. Dokáže: rozpoznat aktuální nosná témata studijního programu; navrhovat, realizovat a vyhodnotit výzkum přinášející původní výsledky; soustavně sledovat domácí a zahraniční odbornou literaturu a kriticky ji posuzovat; publikovat výsledky své práce v recenzovaných časopisech, na konferencích domácích i zahraničních, v učebnicích, případně v monografiích.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok