Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Didaktika českého jazyka (7501V034)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Pedagogika (P7501)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 3

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Cílem doktorského studijního oboru Didaktika českého jazyka je připravit kvalifikované badatele v oboru didaktiky českého jazyka. Studijní obor se soustředí na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v propojených oblastech:1. osvojování a edukace českého jazyka jako jazyka mateřského nebo jako jazyka druhého v procesu školního vyučování, 2. fungování českého jazyka v školské pedagogické komunikaci. Jeho absolventi budou připraveni vědeckými nástroji řešit aktuální problémy jazykové výchovy a jazykového vzdělávání na základních a středních školách, resp. v přípravě učitelů českého jazyka, a to včetně problémů inkluzivního vzdělávání.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Připravenost k doktorskému studiu se prokazuje přijímací zkouškou, která sestává z odborné rozpravy k projektu výzkumné práce, včetně bibliografie, ve kterém uchazeč prokazuje hloubku orientace v dané výzkumné problematice, kterou by se chtěl v doktorském studiu zabývat.  Písemný projekt výzkumné práce v rozsahu do 10 stran textu se podáva spolu s přihláškou. Přijímací zkouškou budou prověřovány přiměřená odborná profilace a hluboký zájem o předmět doktorského studia, bezpečná orientace v lingvistickém, lingvodidaktickém a pedagogickém základu oboru, tedy v lingvistické, lingvodidaktické a pedagogické literatuře.

   Kriteria hodnoceni: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 09.07.2019Do: 09.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent/absolventka doktorského studijního oboru Didaktika českého jazyka je vybaven/a teoretickými znalostmi a badatelskými kompetencemi v oboru didaktiky českého jazyka. Je připraven/a pracovat v oblasti vědeckého výzkumu a v oblasti vysokoškolské výuky. Může se profesně uplatnit na vědecko-pedagogických a na vědecko-výzkumných pracovištích či na klíčových odborných pozicích v rámci nižších stupňů vzdělávání.