Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Filozofie (6101V004)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Filozofie (P6101)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Characteristics of the Studies
   Studies are addressed to those interested in theoretical and philosophical superstructure field of philosophy and social sciences. Prerequisite to it is completion of studies in a Master's Degree Programme with the preferences or a related field. The graduate of doctoral programme is capable of research activity in the area of philosophy, particularly the philosophy of education. They are acquainted with ontological, gnoseological and ethical assumptions of philosophical thinking from both diachronic and synchronic aspect. They understand the habitual nature of education from the philosophical viewpoint and are able to contribute to the development of European and planetary thinking.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Admission process consists:
   - Discussion of the applicant’s research projekt proposal up to 10 pages including bibliography, which demonstrates their depth of focus in the research theme they would like to address in their doctoral studies. The research project must be sent together with the application to the Department of Science, Faculty of Education, Charles University. The project should include the characteristics of the research problem, the basic idea of the objectives and structure of the issue and the considered methods from theoretical, research and professional literature.

   - Discussion of the scientific literature from the philosophy

   Evaluation Criteria: The applicant can get a maximum of ten points, the number of points for the admission to study is getting at least seven points.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 09.07.2019Do: 09.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studijního oboru je připraven na tvůrčí badatelskou činnost v oblasti filozofie, s užším zaměřením na filozofii výchovy. Ovládá ontologické, gnozeologické a etické předpoklady filosofického myšlení na poli výchovy a vzdělávání, a to jak z hlediska diachronního, tak synchronního. Studiem získal předpoklady porozumět habituálnímu charakteru výchovy a vzdělávání z hlediska filozofického, a může tak přispět k rozvoji evropského a planetárního myšlení v rámci vzdělanostní společnosti. Absolvent je připraven pro edukačně vědeckou činnost na vysoké škole, v relevantních výzkumných ústavech, ale také pro činnost politickou z obecně prospěšného hlediska.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok