Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Speciální pedagogika (7506V002)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Pedagogika (P7501)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Characteristics of the Studies
   Content of doctoral studies focuses mostly on the increase of participation of people with disabilities in the society as well as the improvement of quality of their lives. Special attention is given to social aspects.
   The PhD Study Programme offers education in wide spectrum of special-education disciplines. Students of the programme are prepared to develop the scientific discipline of special education in the above mentioned new prospective and to solve up-to-date problems related to quality of life of people with disabilities.
   Individual courses also cover topical aspects of special education in the international context.
   Research activities should preferably cover:
   • Early age including special educational diagnostics and intervention
   • Family with a disabled child and its position in the society
   • Social, cultural and occupational integration of people with disabilities, including integration of pupils and students with special needs into the mainstream basic schools
   • Development of special educational and social rehabilitation methods, techniques and procedures
   • Changes in approach of general public to people with disabilities
   • Development of the system of special education, its main structural parts, including the development of the theory of life quality of people with disabilities
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Entrance Examination
   Discussion about the research project proposal. The research project must be sent together with the application to the Department of Science, Faculty of Education, Charles University. The project (including bibliography) of up to 10 pages on the candidate´s selected specialized topic should include the characteristics of the research problem, the basic idea of the goals and structure of the issue and the methods used in theoretical research and professional literature.


   Evaluation Criteria: The applicant can get a maximum of ten points, the number of points for the admission to study is getting at least seven points.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 09.07.2019Do: 09.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studijního oboru Speciální pedagogika je vybaven teoretickými znalostmi a badatelskými dovednostmi v oboru speciální pedagogiky. Je připraven pracovat v oblasti vědeckého výzkumu a podílet se na edukaci vysokoškolských studentů. Jeho profesní uplatnění je možné na vysokých školách a jim podobných institucích, ve vědecko-výzkumných ústavech a v řídících pozicích příslušných úřadů.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok