Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Hudební teorie a pedagogika (7501V005)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Pedagogika (P7501)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Characteristics of the Studies
   The specialization of Music Theory and Education is based on the selection and synthesis of the musicological and musical educational disciplines, allowing a balanced preparation of highly qualified experts in terms of research and teaching. In accordance with a broad spectrum of musical pedagogy, the specialization follows the scope of the study corresponding to the target: preparation of specialists in the area of research of general music education, vocational training and other activities requiring such a specialization.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Entrance Examination
   Specifications of admission requirements:
   Applicants hand in a written research projekt proposal (including bibliography) up to 10 pages on the candidate´s selected vocational topic. The research project must be sent together with the application to the Department of Science, Faculty of Education, Charles University. It is expected that the research project has its own ideas and proves to have skills for scientific work. The project should include the characteristics of the research problem, the basic idea of the goals and structure of the issue and the methods in theoretical research and professional literature.

   Evaluation Criteria:The applicant can get a maximum of ten points, the number of points for the admission to study is getting at least seven points.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 09.07.2019Do: 09.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi ve zvoleném oboru tak, aby se mohl podílet na plnění zvýšených nároků na přípravu budoucích učitelů hudební výchovy. Jde především o výzkum podmínek pro úspěšnou komunikaci mezi učitelem a žáky a o interdisciplinární dimenze této komunikace. Aplikovaný výzkum může zásadně přispět k tvorbě nových vyučovacích programů, ke koncepci a přípravě učebnic a moderních technických prostředků využitelných na všech stupních hudební výchovy.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok