Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Výtvarná výchova (7501V021)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Specializace v pedagogice (P7507)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Characteristics of the Studies
   Contemporary field of Visual Art Education is embedded in the inquiry into social and cultural conditions of visualization (showing, imagining, and creating) understood as a specific feature of human ontogenesis, culture and general education. The study contributes to a deep understanding of creative thinking, learning and teaching in the area of visual culture and new collaborative and educative functions of contemporary art.
   The programme of Visual Art Education as an integral part of the educational field of Art and Culture has a great interdisciplinary potential. Graduates represent specialists not only in the area of visual and fine arts, but also in research teams of pedagogy, special pedagogy, developmental psychology, media and cultural studies, comparative cultural and pedagogical studies, visual semiotics, cognitive science, aesthetics, visual theory and others.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Entrance Examination
   1)Applicants submit their own research project proposal specialized in Art Education suggesting ways in which the topic should be handled. The research project must be sent together with the application to the Department of Science, Faculty of Education, Charles University.
   2) During the entrance examination members of the committee evaluate quality of the project as well as assumptions of the applicant to meet the targets imposed by the project. The candidates demonstrate their conceptual approach to technical difficulties, the depth and breadth of their orientation in the theory and practice of art, their ability to analyse literary sources (also in foreign languages). Projekt will be rated from 1 to 10 points, with a maximum score of 10 and a minimum score of 7.

   Evaluation Criteria: The applicant can get a maximum of ten points, the number of points for the admission to study is getting at least seven points.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 09.07.2019Do: 09.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je profilován jako osobnost vědecky erudovaná, výtvarně a pedagogicky kompetentní, připravená k badatelské, vzdělávací a kulturní činnosti. Tvůrčí příprava v oblasti výtvarné tvorby poskytuje absolventovi kompetence k samostatné nebo týmové výzkumné práci v oblasti umění a designu, v níž syntetizuje uměleckou tvorbu s teoretickou reflexí. Absolventi mohou najít své uplatnění zejména jako učitelé a badatelé na vysokoškolských pracovištích odpovídajícího zaměření. Dále se mohou uplatnit v odpovídajících odborně profilovaných oblastech ve středních nebo základních školách, uměleckých školách, v muzeích nebo galeriích, v centrech pro další vzdělávání učitelů nebo v kulturních a jiných institucích s odpovídajícím zaměřením.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok