Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Hebraistika a židovská studia (0231RA090067)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Hebraistika a židovská studia (B0231A090067)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   počet přijatých v akademickém roce 2017/2018 (Hebraistika – stará akreditace): 9
   počet přihlášených v akademickém roce 2017/2018 (Hebraistika – stará akreditace): 21

   kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1) seznam prostudované literatury a rozhovor nad ním (max. 30 bodů)
   2) obecný kulturní a historický přehled s důrazem na židovské dějiny a kulturu (max. 60 bodů)
   3) ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: podepsaný seznam prostudované literatury

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu katedry: kbv.ff.cuni.cz (Katedra Blízkého východu)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   koná se ve formě setkání s uchazeči, informace bude zveřejněna na webu katedry
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Naučíte se psát, číst a hovořit v moderní hebrejštině; získáte základy biblické hebrejštiny; poznáte dějiny Židů v zemi Izraele a v diaspoře; získáte hlubší znalost judaismu; pochopíte geopolitickou situaci oblasti Blízkého východu s důrazem na problematiku Státu Izrael; seznámíte se s osudy Židů v českých zemích; poznáte izraelskou literaturu a film.