Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Kondiční trenér (1014RA280006)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Kondiční trenér (B1014A280006)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
   Poznámka k termínu: Povinnou přílohou k přihlášce ke studiu je Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Cílem studijního programu je připravit odborníka v oblasti kondičního tréninku, který má kompetence trenérsko-metodické, psychologické, sociální, diagnostické, intervenční a osobnostně kultivující, a to jak v oblasti vrcholového sportu, sportu pro všechny až po oblast zdravotních pohybových programů. Absolvent má dostatečné znalosti v oblasti teoretického koncipování kondičních programů. Tyto znalosti je schopen aplikovat při tvorbě tréninkových programů a následně realizovat dané programy formou didaktické interakce se specifickou skupinou populace. Absolvent studijního programu Kondiční trenér je odborníkem v oblasti tvorby a realizace kondičních a pohybových programů pro různé skupiny populace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací  zkouška  je dvoukolová. 

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkanka.

   Talentová zkouška

   1. Talentová zkouška z atletiky (0 - 40 bodů)

   2. Talentová zkouška z gymnastiky (0 - 20 bodů)

   3. Talentová zkouška z plavání (0 - 40 bodů)

   Do druhého kola postupují všichni uchazečí, kteříz každé talentové zkoušky získají minimálně 1 bod.

   Písemné přijímací zkoušky se konají ve dnech 3. - 6.6. 2018 (řádný termín) a v náhradním termínu 17. - 19.6. 2018

   Písemná zkouška -  test obecných studijních předpokladů (0 - 400 bodů)

   80 otázek – vždy jen jedna správná odpověď

   1 otázka --- 5 bodů; dohromady celý test  ----  400 bodů

   Bonifikace (0 - 250 bodů)

   https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-35-version1-trenerstvi___bonifikace.pdf

   Více informací k přijímacím zkouškám včetně bodování talentových zkoušek naleznete na https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-35.html

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.04.2019 Do: 14.04.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 11.05.2019Do: 12.05.2019
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Uchazeč dodá Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.

   Povinná příloha k přihlášce pro obory s talentovou zkouškou.

   Lékařská prohlídka musí být platná do 17. 5. 2019 včetně. Upozorňujeme, že prohlídka od tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent studijního programu Kondiční trenér je odborníkem v oblasti koncipování a realizace kondičních a intervenčních pohybových programů. Znalosti z oblastí pedagogiky, psychologie, biomedicíny, sportovního tréninku a obecných didaktických postupů mu umožňují vytvářet a realizovat kondiční tréninkové programy s různými cíli pro různé skupiny populace.