Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Master of Arts in Sports Ethics and Integrity (0223TA280001)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Master of Arts in Sports Ethics and Integrity (N0223A280001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: angličtina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.07.2019
   Poznámka k termínu:

   Přijímací řízení vypisuje  Swansea University

   www.swansea.ac.uk

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Magisterský společný program (joint degree) Etika sportu a integrita je vytvořen pro vzdělávání sportovních administrátorů, koncepčních a podobných pracovníků, kteří vykazují systematický a koherentní pohled na podstatu sportu, na podstatu a požadavky integrity a na etickou dimenzi řízení, se způsobilostí zkvalitňovat praxi sportovních organizací a pracovníky ve sportovním prostředí. Absolventi jsou vzdělaní jakožto nová generace sportovních administrátorů, která má hluboké porozumění podstatě sportu a hodnot ve sportu s cílem zachování společenské hodnoty sportu proti jeho zneužívání a podpoření jeho hodnoty. Absolventi zvládají obhájit integritu sportovní organizace a samotného sportu a vytvářet sportovní strategie založené na pevných principech.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkuška probíhá formou přijímacího pohovoru. Detaily určuje Consorcium MAiSI.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: jiná forma
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: Do:
   Náhradní termín (přijímací zkoušky):
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   x
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   no
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Ethics and Integrity is becoming a major growth area in employability within sports organisations. This is partly because the relative autonomy of sports organisations (what some have called in the legal context “the specificity of sports”) now imposes fresh obligations towards greater transparency, accountability, and ethical governance. Currently, sport organisations need to evidence compliance with increasing legal and ethical requirements, as well as corporate social responsibility norms, and this requires the employment of qualified professionals in these areas.
   The study programme produces graduates who will be capable of assuming the role of Sports Ethics and Integrity officials in local, national and international sports organizations.
   The study programme MA in Sports Ethics and Integrity has been designed by a consortium that has wide industry/stakeholder links including National Anti-Doping Organizations, World Anti-Doping Agency, national sports federations, international sports federations, and the European Program for Adapted Physical Activity, International Centre for Sports Security, International Paralympic Committee. The cooperating partners have liaised with a variety of these bodies to discuss relevance and focus. They are already fulfilling important roles in stakeholder organisations; and they will make a significant contribution to students’ awareness of the practicalities of implementation.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [EUR] / za období: 9000 EUR / rok
   Poznámka k poplatku [EUR] za studium v cizím jazyce: Poplatky pro residenty z EU činí 9000 EUR. Poplatky pro residenty mimo EU činí 18000 EUR. Poplatky jsou placeny přímo na Univerzitě of Swansea (viz. http://www.maisi-project.eu/features/ )