Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — hra na nástroj (7504T219 / 7504T218) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: angličtina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 2

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Music

   The aim is to educate a school-leaver who is able to teach music at all kinds and grades of schools. The study is tied with preceding bachelor study, concentrated on gaining special musical knowledge and abilities. Master study degree focuses in collaboration with pedagogical and psychological subjects and with praxis at basic and high schools to development of musical pedagogical skills. The subjects take account of pedagogical orientation of master degree.

   See study plan on http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/.

   Instrument

   The aim is to educate a school-leaver who is able to teach instrument playing (piano or violin) at different kinds of music schools. The study is tied with preceding bachelor study, concentrated on gaining special musical knowledge and abilities. Master study degree focuses on collaboration with pedagogical and psychological subjects and with praxis at basic and high schools to development of musical pedagogical skills. The subjects take account of pedagogical orientation of master degree.

   See study plan on http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1. Exam in first  branch – Music (max. 30 points)

   2. Exam in second branch – Instrument (max. 30 points)

   3. Oral exam – assessing the applicants’ general awareness of pedagogy and psychology, and their motivation to study the chosen subjects – a maximum score of 30 points.

   Total score – 90 points maximum.

    

   Music

   1. Interview (max. 15 points)

   - music theory, harmony, musical forms, history of music (max. 10 points)

   - description of personal musical experience and plans (max. 5 points)


   2. Audition (max. 15 points)

   - Instrumental (piano or violin obligatory, other instruments facultative) and vocal performance in the complete length of cca 10 minutes

   Instrument

   1. Audition – piano or violin (max. 20 points)

   Performance in the complete length of cca 30 min. contains

      - 1 sonata, suite, concert, cycle, variations etc.,

      - 1 concert etude,

      - 2 other compositions of different styles.

   The number of points is given by complex evaluation of intepretation of individual compositions.

   Pieces are to be memorized.

    

   2. Interview – piano or violin (max. 10 points)

   - History of instrument, piano or violin literature (max. 5 points)

   - Description of personal musical experience and plans (max. 5 points)

   Pedagogy and Psychology

   Oral exam – assessing the applicants’ general awareness of pedagogy and psychology, and their motivation to study the chosen subjects – a maximum score of 30 points.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.04.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Music

   Textbooks concerning history, theory, psychology of music, harmony and musical forms.

   Parts and scores of European Classical Music of 18th to 20th century.

   Instrument

   Text books concerning construction and history of instrument and instrumental literature.

   Parts and scores of European classical instrumental music of 18th to 20th century.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   It´s possible to ask for individual consultations in advance.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Music

   The completion of MA degree insures musical knowledge and educational skills. Graduates are able to apply it in the means of current innovative trends. They are qualified to teach music at all levels of schools and music schools as well. Career opportunities include work in the state or the private sphere, children and youth spare-time musical programs.

   Instrument

   Graduates would find possibilities to work in different government and private institutions, work as assistants in institutions for spare-time activities of children, young people and adults. They possess knowledge and skills in both components: special and general educational. The curriculums outcome is not qualification for teaching.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 60000 CZK / rok