Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — sbormistrovství (7504T219 / 7504T226) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: angličtina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Music

   The aim is to educate a school-leaver who is able to teach music at all kinds and grades of schools. The study is tied with preceding bachelor study, concentrated on gaining special musical knowledge and abilities. Master study degree focuses in collaboration with pedagogical and psychological subjects and with praxis at basic and high schools to development of musical pedagogical skills. The subjects take account of pedagogical orientation of master degree.

   Choir

   The aim is to educate a school-leaver who is able to become a conductor of different kinds and level of choirs (children, girls, half-mixed of youth, women, mixed and also men). The study is tied with preceding bachelor study, concentrated on gaining special musical knowledge and abilities. Master study degree focuses in collaboration with pedagogical and psychological subjects and with praxis in different choirs to development of musical pedagogical skills. The subjects take account of pedagogical orientation of master degree.

   See plan of study on http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1. Exam in first  branch – Music (max. 30 points)

   2. Exam in second branch – Choir (max. 30 points)

   3. Oral exam – assessing the applicants’ general awareness of pedagogy and psychology, and their motivation to study the chosen subjects – a maximum score of 30 points.

   Total score – 90 points maximum.

    

   Music

   1. Interview (max. 15 points)

   - music theory, harmony, musical forms, history of music (max. 10 points)

   - description of personal musical experience and plans (max. 5 points)


   2. Audition (max. 15 points)

   - Instrumental (piano or violin obligatory, other instruments facultative) and vocal performance in the complete length of cca 10 minutes

   Choir

   1. Audition (max. 20 points)

   - Conductor´s performance (15-20 min.) with record or piano cooperation (max. 15 points)

   Compositions of different styles are recommended. (The accompanist or record must be supplied by the applicant.)

   - Musical oral analysis (max. 5 points)

    

   2. Interview (max. 10 poins)

   - Choral and cantata literature (max. 5 points)

   - Description of personal musical experience and plans (max. 5 points) 

    

   Pedagogy and Psychology

   Oral exam – assessing the applicants’ general awareness of pedagogy and psychology, and their motivation to study the chosen subjects – a maximum score of 30 points.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.04.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Music

   Textbooks concerning history, theory, psychology of music, harmony and musical forms.

   Parts and scores of European Classical Music of 18th to 20th century.

   Choir

   Text books concerning history of choral singing and survey of vocal and vocal instrumental repertory. Parts and scores of European classical vocal and vocal-instrumental music of 18th to 20th century.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   It´s possible to ask for individual consultations in advance.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Music

   The completion of MA degree insures musical knowledge and educational skills. Graduates are able to apply it in the means of current innovative trends. They are qualified to teach music at all levels of schools and music schools as well. Career opportunities include work in the state or the private sphere, children and youth spare-time musical programs.

   Choir

   Graduates achieve knowledge and practical skills in their field. They are able to apply all the gained knowledge with educational-psychological and professional-didactic disciplines into music-pedagogical practice in correlation with all theoretical and practical components. They are qualified as choir conductors in a pedagogical, artistic, organisational and social area.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 60000 CZK / rok