Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (7507R056)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Specializace v pedagogice (B7507)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Maximální počet přijímaných: 30
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  29 / 41

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Obor je koncipován jako profesně zaměřené učitelské studium kvalifikující absolventy pro výkon činnosti učitele praktického vyučování a odborného výcviku. Jádrem oboru jsou pedagogické a psychologické předměty, doplněné předměty z oblasti aplikované biologie, environmentalistiky a zdravého životního stylu. Cílem oboru je připravit absolventa na práci učitele zejména ve složce pedagogicko-psychologické, kultivovat jeho komunikační a sociální kompetence a motivovat pro celoživotní vzdělávání v oboru. Zvláštní pozornost je věnována moderním didaktickým a informačním technologiím a jejich využití ve výuce. Důraz je ve všech předmětech položen na úzké propojení výuky s pedagogickou praxí a na profesní etiku učitele, coby reflektivního praktika.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací řízení spočívá v komisionálním posouzení přihlášek a dokladů o předchozím vzdělání a pedagogické praxi uchazeče (probíhá bez přítomnosti uchazeče pouze na základě zaslaných podkladů).

   Celkový počet přidělovaných bodů: 100

   • Souvislá pedagogická praxe: max. 40 bodů.
   • Předchozí pedagogické vzdělání: max. 30 bodů.
   • Předchozí odborné vzdělání: max. 30 bodů.


   Souvislá pedagogická praxe:

   do 1 roku: 10 bodů.
   1-4 roky: 20 bodů.
   5-8  let: 30 bodů.

   9 a více let: 40 bodů.

   Bonifikuje se pouze praxe pedagogického pracovníka ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění, a to na pozici učitele praktického vyučování, učitele (mistra) odborného výcviku nebo učitele odborných předmětů.

   Předchozí pedagogické vzdělání:

   Absolvování kvalifikačního programu celoživotního vzdělávání (tzv. doplňující pedagogické studium) pro učitele (mistry) odborného výcviku, učitele praktického vyučování nebo učitele odborných předmětů: 20 bodů.


   Absolvování jiného programu celoživotního vzdělávání akreditovaného v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v minimálním rozsahu 40 hodin: 10 bodů.

    

   Předchozí odborné vzdělání:

   Diplom z vyšší odborné školy: 20 bodů.

   Výuční list: 15 bodů.

   Vysvědčení o maturitní zkoušce ze všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů: 10 bodů.

   Vysvědčení o maturitní zkoušce pouze ze všeobecně vzdělávacích předmětů: 5 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: jiná forma
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolvent nalezne uplatnění zejména jako učitel praktického vyučování nebo odborného výcviku na středních odborných učilištích a integrovaných školách. Může se uplatnit též jako lektor profesního a zájmového vzdělávání dospělých v nejrůznějších vzdělávacích institucích i v podnikovém vzdělávání.