Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (7507R043 / 7504R236) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Specializace v pedagogice (B7507)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 15
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  13 / 33

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání 

   Bakalářské studium oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání poskytuje absolventům vysokoškolskou kvalifikaci, která jim umožňuje široké profesionální uplatnění, především ve sportovních a tělovýchovných zařízeních a institucích. Předpokládá se pokračování v následném magisterském studiu učitelství tělesné výchovy.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2017/plany.html

    

   Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

   Studium bakalářského studijního oboru základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání je koncipováno primárně jako studium, jehož absolventi budou pokračovat v navazujícím magisterském učitelském studiu základů společenských věd. Cílem programu je zajistit absolventovi studia široké všeobecné vzdělání v oblasti společenských věd a kultivovat schopnost praktické aplikace při výkonu povolání. Odlišností tohoto typu programu od jiných společensko-vědních bakalářských studií je důraz na multidisciplinární přístup k analýze a řešení společenských jevů. Studenti si neosvojují disparátní znalosti z jednotlivých oborů, ale učí se pracovat s diferencovanými předpoklady, jež jednotlivé vědy skýtají. To je ošetřeno důrazem na metodologické základy společensko-vědního bádání, na filosofický a etický rozměr toho způsobu poznání.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2017/plany.html

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Upřesnění termínů přijímacích zkoušek:

   Talentové zkoušky: 23.04.2019 – 26.04.2019 (náhradní termín 13.05.2019 – 14.05.2019)

   Písemné zkoušky: 06.06.2019 – 14.05.2019 (náhradní termín 24.06.2019 – 25.06.2019)

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. oboru max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. oboru max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

    

   Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška je talentová.

   V případě, že uchazeč získá z jednoho sportovního odvětví 0 bodů, celá talentová zkouška je hodnocena 0 body

    

   PLAVÁNÍ (max. 10 bodů)

   Ø    Uchazeči o studium musí zaplavat vzdálenost 100m souvisle bez přerušení jedním ze tří libovolně zvolených plaveckých způsobů kraul (K), prsa (P), znak (Z), který nesmí v pruběhu plavání měnit. Kontakt se stěnami bazénu je povolen pouze při obrátce. Součástí 100m úseku je střemhlavý startovní skok (i v případě volby plaveckého způsobů znak). Pokud se uchazeč nedostaví na start, nedokončí trať nebo nesplní uvedené podmínky, nezíská žádný bod.

   Dosažené časy jsou hodnoceny v rozsahu 0 - 10 bodů dle uvedené tabulky minimálních časových limitů.

   Ø Plavání:

   muži

    

   čas

   bodové hodnocení

   do 1:12,0

   10

   1:12,1 - 1:13,8

   9

   1:13,9 - 1:15,9

   8

   1:16,0 - 1:18,4

   7

   1:18,5 - 1:21,4

   6

   1:21,5 - 1:25,2

   5

   1:25,3 - 1:29,9

   4

   1:30,0 - 1:36,2

   3

   1:36,3 - 1:44,8

   2

   1:44,9 - 1:56,0

   1

   1:56,1 a více

   0

    

   ženy

    

   čas

   bodové hodnocení

   do 1:21,0

   10

   1:21,1 - 1:23,0

   9

   1:23,1 - 1:25,3

   8

   1:25,4 - 1:28,0

   7

   1:28,1 - 1:31,3

   6

   1:31,4 - 1:35,2

   5

   1:35,3 - 1:40,1

   4

   1:40,2 - 1:46,4

   3

   1:46,5 - 1:54,6

   2

   1:54,7 - 2:05,0

   1

   2:05,1 a více

   0

    

   Ø Obrátky se u jednotlivých plaveckých způsobů provádí dle platných Pravidel plavání

   Ø Pozn:

    - uchazeči musí mít plaveckou čepici
   - body dle tabulky
   - provedení plaveckých způsobů, obrátek a startu je možno shlédnout na těchto odkazech: ZNAK  https://www.youtube.com/watch?v=_UVEVY7sz8E
   PRSA  https://www.youtube.com/watch?v=fuURmiekLq8
   KRAUL  https://www.youtube.com/watch?v=cGXqQtqUubs

    

   ATLETIKA  (max. 10 bodů)

   Zkouška probíhá dle pravidel atletiky (s výjimkou šestiskoku).

   100m

   muži [s]

   ženy [s]

   klasifikace

   11,9 a méně

   13,9 a méně

   1

   12,0 - 12,9

   14,0 - 15,2

   2

   13,0 - 14,2

   15,3 - 16,7

   3

   14,3 a více

   16,8 a více

   4

   Šestiskok - počítá se lepší výkon ze dvou pokusů.

   muži [m]

   ženy [m]

   klasifikace

   16,00 a více

   13,00 a více

   1

   15,99 - 15,00

   12,99 - 12,00

   2

   14,99 - 14,00

   11,99 - 11,00

   3

   13,99 a méně

   10,99 a méně

   4

   Míček (granát) 350 g

   muži [m]

   ženy [m]

   klasifikace

   60 a více

   40 a více

   1

   50 - 59

   32 - 39

   2

   35 - 49

   20 - 31

   3

   34 a méně

   19 a méně

   4

   Běh 1500m / 800m

   muži 1500m [min]

   ženy 800m [min]

   klasifikace

   4:50,0 a méně

   2:45,0 a méně

   1

   4:50,1 - 5:15,0

   2:45,1 - 3:00,0

   2

   5:15,1 - 6:00,0

   3:00,1 - 3:35,0

   3

   6:00,1 a více

   3:35,1 a více

   4

    

   - Šestiskok - provedení

   Z místa od odrazové čáry (čára je součástí překonávané vzdálenosti) střídnonož, nepřerušovaně, s cílem doskákat co nejdál. Poslední, šestý skok, je proveden s dopadem na jedno nebo obě chodidla. Jedná se vlastně o násobné odrazy s náponem nebo odpichy (nikoliv dálkové skoky známé z gymnastiky).

   - Šestiskok - měření

   Od odrazové čáry k poslední stopě chodidla (chodidel) po šestém dopadu.

    

   Celkové hodnocení atletiky

   součet klasifikací

   4-5

   6-7

   8

   9

   10

   11

   12

   13

   14

   15

   16

   Počet bodů

   10

   9

   8

   7

   6

   5

   4

   3

   2

   1

   0

    

   Pokud uchazeč získá ve dvou disciplínách kvalifikační stupeň 4 je celkové hodnocení atletiky 0 bodů.

   Pokud v atletické disciplíně běh na 800/1500m získá uchazeč 0, celková známka z atletiky je 0.

   K talentové přijímací zkoušce doporučujeme běžecké tretry!

    

   GYMNASTIKA (max. 10 bodů)

   Hodnocení je dle pravidel sportovní gymnastiky.

   MUŽI

   Hrazda doskočná: náskok do svisu – výmyk – toč vzad – podmet (max. 4 body)

   Kůň nadél (110 cm): roznožka (max. 2 body)

   Akrobacie: stoj spatný – připažit – z rozběhu a přemetového poskoku přemet stranou s půlobratem (rondát) – kotoul vzad – kotoul vzad do zášvihu – stoj spatný – připažit - výkrokem pravé/levé stoj na rukou a kotoul – stoj spatný – připažit. (max. 4 body)

   ŽENY

   Hrazda po hlavu: ze shybu stojmo nadhmatem výmyk do vzporu – přešvih únožmo pravou/levou do vzporu jízdmo – přehmat do podhmatu – toč jízdmo vpřed – přehmat do nadhmatu – přešvih únožmo pravou/levou vzad – podmet (max. 4 body)

   Kůň našíř (110 cm): skrčka s oddáleného odrazu (1 m), (max. 2 body)

   Akrobacie: stoj spatný – připažit – z rozběhu a přemetového poskoku přemet stranou s půlobratem (rondát) – kotoul vzad – kotoul vzad do vzporu stojmo – stoj spatný – připažit - výkrokem pravé/levé stoj na rukou a kotoul – stoj spatný – připažit. (max. 4 body)

    

   Při získání dvou hodnocení 0 bodů je celkový výsledek za gymnastiku 0 bodů.
   Celkové hodnocení gymnastiky je součet bodů ze všech disciplín.

    

   SPORTOVNÍ HRY (max. 10 bodů)

   Basketbal
   Test správného technického provedení, úspěšnosti střelby vrchem (nad hlavou) a dodržení pravidel: driblink zprava pravou rukou ke koši ze vzdálenosti 8 m pod úhlem 45°, dvojtakt zakončený střelbou (1. pokus), driblink doleva od koše, obrat, zleva driblink levou rukou ke koši, dvojtakt zakončený střelbou (2. pokus), driblink doprava od koše, obrat a znovu vše 2x opakovat, tj.: 6 pokusů bez přerušení za dobu 40s.

   Basketbal

   úspěšné dvojtakty

   body

    

   6

   5

    

   5

   5

    

   4

   4

    

   3

   3

    

   2

   2

    

   1

   1

    

   Volejbal
   a) Test odbití obouruč vrchem ve dvojici na vzdálenost 4 až 5 metrů. Hodnotí se technika odbití obouruč vrchem, pohyb hráče a kontrola míče.

   Hodnocení: maximálně 3 body, drobné chyby v technickém provedení 2 body, drobné chyby v technickém provedení + horší kontrola míče 1 bod, chyby v technickém provedení odbití, nedostatečný pohyb a špatná kontrola míče 0 bodů


   b) Test správného technického provedení a úspěšnosti vrchního čelného podání z vysokého nadhozu -  3 pokusy.

   Hodnocení: 3 úspěšná podání 2 body, 2 úspěšná podání 1 bod, 1 a méně úspěšných podání 0 bodů

   Hodnocení volejbal: součet bodů z obou testů – maximálně 5 bodů

   Celkové hodnocení sportovních her je součet bodů testu basketbalu a testu volejbalu bez rozlišení věku a pohlaví. Pokud uchazeč z basketbalu nebo volejbalu získá 0 bodů jsou sportovní hry celkově hodnoceny 0 body.

   Celkové hodnocení talentové zkoušky (max. 40 bodů)

   Jde o celkový součet bodů z atletiky, gymnastiky, plavání a sportovních her.

   Pokud uchazeč získá z jednoho sportovního odvětví 0 (atletika, gymnastika, sportovní hry, plavání), výsledný počet bodů z talentové zkoušky je 0.

    

   U uchazečů ke studiu oboru TV na PedF se předpokládají základní dovednosti v bruslení, lyžování a jízdě na kole. Uchazeč, který je přijatý ke studiu TV musí počítat s finančními náklady spojenými s povinností absolvovat výuku a internátní kurzy (např. sportovní vybavení, doprava atd.)

   Požadavky z talentové zkoušky jsou koncipovány pro uchazeče ve věku do 35 let. Uchazečům nad 35 let budou z každé disciplíny (atletika, gymnastika, plavání, sportovní hry) připočítány 2 body (celkem tedy max. 8 bodů), ovšem jen tehdy, získá-li tento uchazeč v dané disciplíně alespoň jeden bod.

   Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu (max. 40 b.). Předpokladem zdárného zvládnutí testu jsou znalosti středoškolského (gymnaziálního) učiva, jež v současné době zahrnuje základní poznatky z filozofie, historie, práva, politologie, ekonomie, etiky, sociologie, výrokové logiky. Charakter oboru zároveň vyžaduje též znalosti kulturně historické a určitou orientaci v současném ekonomickém, politickém a kulturním dění.

   Délka trvání testu je 50 min.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.04.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Pro kombinace s oborem Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se spolu s přihláškou, nejpozději však do 28.2.2019, dokládá potvrzení sportovního lékaře. Doporučený formulář potvrzení sportovního nebo tělovýchovného lékaře je dostupný na http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-231.html. Požadavky na zdravotní způsobilost jsou uvedeny v příslušném formuláři.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání 

   Aktuální pravidla atletiky, plavání, sportovní gymnastiky, basketbalu, volejbalu.

   Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

   ADAMOVÁ, L., DUDÁK, V., VENTURA, V. Základy společenských věd III. Základy filosofie, etiky. Praha, 1995.

   DAVID, R. Základy politologie. Olomouc, 1997.

   EICHLER, B., RYSKA, R., SVOBODA, V. Základy společenských věd II. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky. Praha, 1995.

   FURST, M. Filosofie. Praha, 1995.

   GILLNEROVÁ, I., BURIÁNEK, J. Základy společenských věd I. Základy psychologie, sociologie. Praha, 1995.

   HELUS, Z. Psychologie pro střední školy. Praha, 1995.

   BURIÁNEK, J. Sociologie pro střední školy. Praha, 1996.

   JANDOUREK, J. Průvodce sociologií. Praha: Grada, 2008.

   JIRÁSKOVÁ, V. Občan v demokratické společnosti. Praha, 1999.

   RYSKA, R. Právo pro střední školy. Praha, 1994.

   FURST, M. Filosofie. Praha, 1995.

   LIESMANN, K., ŽENATÝ, G. O myšlení. Olomouc, 1994.

   SELUCKÝ, O. Logika prostřední školy. Praha, 1995.

   Kol. Dějiny zemí koruny české I. - II. Paseka, Praha 1992.

   STOERIG, H. J. Malé dějiny filosofie. Praha 1991.

   PAVLINCOVÁ, H. a kol. Slovník judaismus, křesťanství, islám. Praha 1994.

   PELCOVÁ, N. a kol. Evropské myšlenkové tradice k hodnotám evropské civilizace. Praha 1998.

   PELCOVÁ, N. PEŠKOVÁ, J. A kol. Základy společenských věd I. - IV. Praha: Eurolex Bohemia. 2005.

   PETŘÍČEK, M. Úvod do (současné) filosofie. Praha. 2005.

   TICHÁ, M. K aktuálním ekonomickým problémům. PedF UK, Praha. 2004.

   Kol. autorů. Společenské vědy pro střední školy 1. díl - 4. díl. Brno, Didaktis.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání 

   Bakalářské studium oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání poskytuje absolventům vysokoškolskou kvalifikaci, která jim umožňuje široké profesionální uplatnění, především ve sportovních a tělovýchovných zařízeních a institucích. Předpokládá se pokračování v následném magisterském studiu učitelství tělesné výchovy.

   Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

   Absolvent získá všeobecné vzdělání v oblasti společenských věd, je adaptabilní na měnící se pracovní podmínky a je schopen samostatně získávat praktické profesní dovednosti. Může vykonávat kvalifikované profese v institucích orientovaných na sociální práce a institucích zabývajících se pracovně právním a sociálně právním poradenstvím.