Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Speciální pedagogika (7506R002)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Speciální pedagogika (B7506)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 40
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  56 / 300

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Speciální pedagogika  je zaměřena na problematiku výchovy a vzdělávání osob s různými druhy a typy znevýhodnění ve světě současných edukativních trendů. Obor je zaměřen na podporu a rozvoj komunikačních strategií a aktivaci osob se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. 

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/ 

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   Písemný test: Test obecných studijních předpokladů, max. počet bodů 40. Test slouží k prověření vybraných typů dovedností a schopností nutných pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejedná se o test znalostí ze střední školy, všichni uchazeči tak mají stejnou šanci prokázat, jak jsou schopni se připravit na jeho různorodost a jak dokáží pracovat s informacemi v zadání. TOSP poskytuje validní informaci o tom, jak jsou uchazeči schopni zvládat požadavky studia, sledovány jsou různé typy studijních dovedností a schopností a logického myšlení. Jednotlivé části testu jsou sestaveny s ohledem na obvyklé požadavky kladené na studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Testem se budou zjišťovat následující studijní schopnosti a dovednosti: verbální a analytické myšlení, neverbální myšlení, porozumění informacím, logické a konfigurační vztahy, pamětné učení aj. Test obecných studijních předpokladů je připravován pracovištěm Univerzity Karlovy.

   Test trvá 28 min.

   Pro přípravu na přijímací zkoušku mohou uchazeči využít zveřejněného modelového testu. Model Testu obecných studijních předpokladů naleznete na http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Model Testu obecných studijních předpokladů naleznete na http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studium poskytuje přípravu pro práci projektového manažera, osobního asistenta, vychovatele, asistenta pedagoga ve školských zařízeních, v ústavech sociální péče, v domovech důchodců resp. penzionech pro důchodce, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, v dětských domovech, v zařízeních pro léčbu závislostí, v orgánech územních resp. obecních samospráv, ve školských zařízeních nebo v zařízeních sociálních služeb, v nadacích, v nevládních organizacích a na úřadech práce.