Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Translatologie (7310V180)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (P7310)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 3
  Standardní doba studia: 3 roky
  Výše poplatku za studium v Aj: 20000 CZK
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  1 / 1

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   The language of instruction is English. Translation Studies are a fee-paying programme; the annual study fee is 20000 CZK.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   entrance examination: one-round examination, interview

   Content, subject of the entrance interview
   1) discussion on the dissertation proposal (discussion on the dissertation topic and assessment of the applicant’s aptitude): 0–30 points;
   2) assessment of previous studies, academic activities and performance: 0–15 points;
   3) examination of subject-related literature (based on the applicant’s reading list): 0–15 points.

   Recommended Dissertation Topics:
   • Contextualized study of the Czech classic, Osudy dobrého vojáka Švejka by Jaroslav Hašek (1921–1923) in English translations. The research in the contexts of translations and the study of the translations will be based on the model of Gideon Toury that conceptualizes translation as a fact of the target, or translating culture.
   • Structuralism and post-structuralism in the theory of translation: a comparative theoretical study researching the potential of re-conceptualized structuralist concepts in theories and methods inspired by, or even targeted at different goals.
   • Czech Literature in ... (English, Chinese, etc.) Translation: An Investigation into the Workings of Ideology, Censorship and Second-Hand Translations in the Reception of a Medium-Sized Lingua- and Socio-Culture
   • The Reception of Czech Literature in ... (Norway, Japan, etc.): Impact and Influence upon the Target-Language Culture
   • Functionalist theories of translation
   • Institutionalization and conceptualization of translation practice
   • Ideology in TS
   • Theoretical vs. applied vs. critical models in TS
   • Positivism, structuralism and post-structuralism in TS
   • Positioning axiology in TS

   The Programme Board allows applicants to suggest research projects according to their personal preferences.

   Suggested PhD topics must be consulted beforehand with the Chair of the Programme Board.

   Chair of the Programme Board (Programme Director): prof. PhDr. Jana Králová, CSc., e-mail: jana.kralova@ff.cuni.cz.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   The applicant is admitted if he/she obtains a minimum of 30 points in the entrance examination and, at the same time, scores enough points to place among the expected number of students admitted to the respective programme (refer to the Admission Procedure Specifications applicable to the individual degree programmes); admissions will be granted to all applicants who score the same number of points as the applicant who comes last in the ranking of admissions. Please note that different expected numbers of admissions apply to the full-time and combined forms of study. Applicants cannot be admitted without supplying, no later than on the enrolment day, evidence of their prior education.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent doktorského studia v oboru translatologie může vykonávat samostatnou vědecko-výzkumnou práci. Je schopen výsledky své práce prezentovat odborné veřejnosti ve třech jazycích a v těchto jazycích také vést odbornou diskuzi. Schopnost samostatné vědecko-výzkumné práce prokázal zpracováním disertace, případně dalšími publikacemi a veřejnými vystoupeními v oboru. Je připraven pro samostatnou práci v oblasti vědy a výzkumu, jako vysokoškolský učitel překladatelských, tlumočnických a translatologických disciplín, jako odborný posuzovatel překladatelských a tlumočnických výkonů (soudní znalectví atp.) nebo ve vývoji nových technologií spojených s překladem a tlumočením.