Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Indologie (7310T065)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 8
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  5 / 10

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   specializace: tamilština
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   Ústní část
   1) debata nad tématem bakalářské práce (max. 30 bodů)
   2) znalost studovaného jazyka (max. 40 bodů)
   3) motivace ke studiu oboru (max. 30 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: žádné
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   ujca.ff.cuni.cz (Ústav jižní a centrální Asie)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent má ucelené indologické vzdělání s aktivní i pasivní znalostí indického jazyka své specializace. Je vzdělán v oblasti literatury, dějin, kultury a náboženství Indie a je schopen těchto znalostí využívat v práci překladatelské, diplomatické, badatelské a všeobecně kulturní. Absolvent má dobrý základ pro doktorské studium. Mimo akademickou sféru může působit v oblasti státní správy, v kulturních institucích, médiích nebo v obchodní praxi. Je schopen poskytovat poradenské služby subjektům, které s jihoasijskými partnery navazují obchodní či kulturní styky, a podílet se na jejich projektech v oblasti jižní Asie.