Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  MA - Etika sportu a integrita (7401T027)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Tělesná výchova a sport (N7401)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 2 roky
  Výše poplatku za studium v Aj: http://www.maisi-project.eu/
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  21 / 120

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   The MA in Sports Ethics and Integrity represents a coherent and integrated interdisciplinary programme responding to the multidisciplinary nature of the problems manifest in sport governance. The partners have been selected according to their contributory areas of expertise, and form a team of co-workers and co-researchers dedicated to the exploration of issues and solutions in sports governance, ethics and integrity. The MA aims to develop in students high-level transferable skills, sensitivity to issues of ethics and integrity, and the skills, tools and resources to devise policy and implement sound practice. The MA will be at a high theoretical level, but always relevant to the requirements of practical contexts, policy development and decision-making.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   College of Engineering at Swansea University in Great Britain is in charge of the admission process.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Magisterský obor Etika sportu a integrita je vytvořen pro vzdělávání sportovních administrátorů, koncepčních a odborných pracovníků, kteří vykazují systematický a koherentní pohled na podstatu sportu, na podstatu a požadavky integrity a na etickou dimenzi řízení, se způsobilostí zkvalitňovat praxi sportovních organizací a pracovníky ve sportovním prostředí. Absolventi jsou vzdělaní jakožto nová generace sportovních administrátorů, která má hluboké porozumění podstatě sportu a hodnotám ve sportu s cílem zachování společenské hodnoty sportu proti jeho zneužívání a podpoření jeho hodnoty. Absolventi zvládají obhájit integritu sportovní organizace (a samotného sportu) a tvořit strategie založené na pevných principech.