Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Ergoterapie (5342T002)

  Fakulta: 1. lékařská fakulta
  Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (N5345)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 22

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Obor je určen pro ergoterapeuty, kteří se připravují nebo se již stali vedoucími pracovníky, pro vedení ergoterapeutického týmu na pracovištích, pro vysokoškolské pedagogy oboru ergoterapie, k umožnění specializace ergoterapeutů pro práci s dětmi, dospělými a seniory a pro práci ve vědecko – výzkumných týmech, pro možnost publikace odborných textů a i event. možnosti postgraduálního studia v doktorandských programech.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijímací řízení proběhne dne 8. června 2018. Přijímací řízení se bude skládat z písemného testu, který bude vypracován z tematických okruhů výuky bakalářského studia oboru Ergoterapie na 1. lékařské fakultě. Celkem 50 otázek. U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze úplně zodpovězené otázky. Maximální možný počet bodů za test: 50 bodů. Písemný test skládají všichni uchazeči bez výjimky.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   • ukončené VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu obor Ergoterapie
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan
   • uchazeči, kteří nedoloží absolvování vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v České nebo Slovenské republice, musí doložit doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi budou podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněni vykonávat regulované zdravotnické povolání ergoterapeut.