Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Historická a systematická teologie

  Fakulta: Evangelická teologická fakulta
  Studijní program: Teologie (P6141)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 0

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Posláním doktorského studia v oboru Historická a systematická teologie je způsobem obvyklým v pokročilých studiích kultivovat u studentů jejich schopnost teologického myšlení a prohloubit jejich poznání teologické tradice v jejím historickém i systematickém rozměru na expertní úroveň. Poznatky i postupy svého oboru se studenti učí kriticky analyzovat, reflektovat a vykládat je jak v jejich specifickém kontextu, tak v interdisciplinárních souvislostech současného vědního poznání. Podle zaměření disertačního projektu je studium soustředěno na příslušnou specializaci v oblasti historické či systematické teologie, současně však zachovává příslušnou šíři perspektivy a inter¬disciplinární orientaci, jež je teologickým oborům vlastní.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Na základě řádně předložené úplné přihlášky je uchazeč pozván k přijímacímu pohovoru, při němž musí před oborovou radou obhájit návrh svého badatelského projektu a projednat návrh individuálního studijního plánu, připraveného spolu se školitelem. Na základě doporučení oborové rady rozhoduje o přijetí ke studiu děkan.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvování magisterského studia a úspěšné obhájení návrhu badatelského projektu před oborovou radou.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Individuálně, podle zaměření dizertačního projektu.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Neotevírá se.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent zná teoretické základy historiografie a systematické teologie, je seznámen se současnými trendy bádání (v zaměření na historické vědy či systematické teologie). Je jazykově vybaven pro vědeckou práci s prameny, ovládá příslušnou vědní metodologii a zná pravidla interpretace odborných nálezů.
   Teoretické znalosti i odborné dovednosti je schopen kriticky aplikovat a kontextuálně uplatnit. Výsledky vědecké práce je schopen prezentovat v kontextu odborné rozpravy.
   Je kvalifikován k samostatné vědecké práci a k vědecko-pedagogickému působení v oboru.