Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Ortotik-protetik (5345R026)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  35 / 35

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Termín podání přihlášky 1: 28.02.2017
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studijní obor vychovává odborníky, kteří budou schopni samostatně vytvářet technická řešení pro tělesně postižené, včetně aplikace pomůcek pro běžné použití i pro sport. Absolvent studia se musí orientovat v jednotlivých druzích postižení, v jednotlivých typech pomůcek, musí být teoreticky připraven tyto pomůcky navrhnout, zhotovit, aplikovat a upravit. Musí být schopen předat postiženému všechny potřebné informace pro aktivní využití pomůcky. Jeho uplatnění bude především na odborných pracovištích zabývajících se výrobou a aplikací ortotických a protetických pomůcek. Může se však uplatnit v nižších formách vzdělávání v oboru Ortotik-protetik nebo v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků. Může najít uplatnění i jako specialista ve zdravotních pojišťovnách či na úsecích státní správy zabývajících se zdravotními pomůckami. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací  zkouška  je jednokolová.
   1. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů
   2. Písemná zkouška – test z biologie
   3. Zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností

   Bodování:
   1. Písemná zkouška - test obecných studijních předpokladů 0 – 200 bodů
   2. Písemná zkouška - test z biologie 0 - 200 bodů
   3. Zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností 0 – 150 bodů
   Celkem možno získat: 0 – 550 bodů

   Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky nebo ze zkoušky tvůrčích schopností a manuálních dovedností 0 body.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Ukončené střední vzdělání.
   2. Řádné podání přihlášky včetně příloh.
   3. Dosažení bodového limitu stanoveného děkankou.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Test obecných studijních předpokladů Test obecných studijních předpokladů ověřuje studijní předpoklady a schopnost logického myšlení. Testem se zjišťují následující schopnosti a dovednosti: konfigurační vztahy, verbálně-logické a matematicko-logické vztahy, pamětné učení a porozumění informacím.
   Test z biologie (základy obecné biologie a genetiky, biologie člověka)  Test se zaměřuje především na biologii člověka (vyžaduje důkladnou znalost), dále na základy obecné biologie a genetiky – věnuje se tedy těm poznatkům, které mají významnější vztah k oboru. Doporučená literatura
   Zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který je schopen vytvářet technická řešení pro tělesně postižené, včetně aplikace pomůcek pro běžné použití i sport. Orientuje se v jednotlivých druzích postižení a typech pomůcek, je teoreticky i prakticky připraven tyto pomůcky navrhnout, zhotovit, aplikovat a upravit, je schopen předat postiženému potřebné informace pro aktivní využití pomůcky. Uplatnění najde především v odborných pracovištích zabývajících se výrobou a aplikací ortotických a protetických pomůcek. Může působit jako pedagog v nižších formách vzdělávání v tomto oboru nebo v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků, dále i jako specialista ve zdravotních pojišťovnách či na příslušných úsecích státní správy.