Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Všeobecná sestra (5341R009)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Ošetřovatelství (B5341)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných:  
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka:  
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  63 / 178

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit rozbalit
   Standardní doba studia je tři roky, forma kombinovaná. Studium je určeno absolventům středních škol. Jedná se o kvalifikační studium poskytující kvalifikaci všeobecné sestry. Univerzitní studium dává v dlouhodobějším výhledu předpoklady pro samostatnou práci a pro vedoucí funkce ve zdravotnictví.

   Po úspěšném zakončení studia je udělován titul Bc.
  • sbalit rozbalit
   Přijímací zkouška bude probíhat ve dnech 19. 6. 2017 – 20. 6. 2017 a má 2 kola:

   19. 6. 2017 - 1. kolo – písemný test ze základů biologie člověka, test má celkem 50 otázek. Ze čtyř možných odpovědí je jen jedna správná odpověď.
   Minimální a maximální možný počet bodů za první kolo: 0 - 50

   Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

   20. 6. 2017 – 2. kolo - ústní pohovor – zahrnuje interpretaci populárně vědeckého textu – max. 25 bodů, posouzení komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu – max. 37 bodů. (Pozn. ve druhém kole se hodnotí schopnosti, nikoliv znalosti).
   Minimální a maximální možný počet bodů za druhé kolo: 12 – 62.
   Jedná se o aritmetický průměr z hodnocení třech členů zkušební komise. Aritmetický průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan.

   Rozsah požadovaných znalostí uvedených předmětů odpovídá učebním osnovám na středních školách.

   Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 50.
  • sbalit rozbalit
   • podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku ve výši 590,- Kč (elektronická přihláška) nejpozději do 28. 2. 2017.
   • dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky, tj. dosažení počtu bodů potřebného pro přijetí

   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan.
  • sbalit rozbalit
   Jan Jelínek a kolektiv: Biologie a fyziologie člověka a úvod do studia obecné genetiky,
   Nakladatelství Olomouc, 1. vydání 2003.

   Ivan Dylevský, Stanislav Trojan: Somatologie 1, 2
   Avicenum Praha, 1990

   nebo odpovídající kapitoly v

   Jan Jelínek, Vladimír Zicháček: Biologie pro gymnázia,
   Nakladatelství Olomouc, 5. vydání 2002, strana 243 - 364.
  • sbalit rozbalit
   Fakulta organizuje přípravné kurzy pro zájemce o studium oboru všeobecná sestra.
   Uskuteční se zde výuka somatologie (anatomie a fyziologie) a biologie zaměřená na okruhy požadavků pro přijímací zkoušku a práce s odborným textem. V kurzu vyučují pedagogové 3. LF se zkušeností s výukou v oboru všeobecná sestra. Kurz bude probíhat formou dvoudenních soustředění, a to v období leden – únor 2017.
  • sbalit rozbalit
   Jedná se o kvalifikační studium poskytující kvalifikaci všeobecné sestry. Univerzitní studium dává v dlouhodobějším výhledu předpoklady pro samostatnou práci a pro vedoucí funkce ve zdravotnictví.