Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Dentální hygienistka (5345R028)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných:  
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka:  
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  39 / 385

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit rozbalit
   Standardní doba studia je tři roky, forma prezenční. Studium je určeno absolventům středních škol.

   Po úspěšném ukončení studia je udělován titul Bc.
  • sbalit rozbalit
   Přijímací zkouška bude probíhat dne 16. 6. 2017, tato zkouška je organizována jako jednokolová a zahrnuje písemné testy z biologie a chemie, přičemž z každého předmětu je 30 otázek, celkem tedy 60 otázek. Ze čtyř možných odpovědí je jen jedna správná odpověď.
   Minimální a maximální možný počet bodů: 0 – 60
   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan.

   Rozsah požadovaných znalostí uvedených předmětů odpovídá učebním osnovám na středních školách.

   Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 20
  • sbalit rozbalit
   • podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku ve výši 590,- Kč (elektronická přihláška) nejpozději do 28. 2. 2017.
   • dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky, tj. dosažení počtu bodů potřebného pro přijetí.
   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan.
  • sbalit rozbalit
   Biologie
   Kočárek E.: Genetika, Scientia, Praha 2004
   Kočárek E.: Biologie člověka 1, Biologie člověka 2, Scientia, Praha 2010.
   Jelínek J. a Zicháček V. : Biologie pro gymnázia, Nakladatelství Olomouc 2002
   Závodská R.: Biologie buněk, Scientia, Praha 2006
   Rozsypal S. a kol.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha 2003

   Chemie
   J.Vacík a kolektiv: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1995
   B. Matouš, A. Budešínská: Modelové otázky ze středoškolské chemie. Nakladatelství a vydavatelství H&H, Praha 1992 a novější
  • sbalit rozbalit
   Fakulta organizuje přípravné kurzy, které probíhají formou dvoudenních soustředění, zpravidla jedenkrát měsíčně (pátek odpoledne, sobota celý den) a to od ledna 2017 do dubna 2017. Uskuteční se zde výuka biologie, fyziky a chemie zaměřená na okruhy požadavků pro přijímací zkoušku. Bližší informace o kurzu jsou uvedeny na webových stránkách fakulty http://www.lf3.cuni.cz/3LF-91.html.
  • sbalit rozbalit
   Absolventi jsou schopni vykonávat odborné a speciální činnosti v oblasti ústní hygieny, zubní a parodontologické prevence ve spolupráci s odborným zubním lékařem a všeobecnou sestrou.
   Své teoretické znalosti a praktické dovednosti mohou vykonávat ve státních i privátních zdravotních zařízeních. Také se mohou uplatnit ve školství při přípravách a realizaci vzdělávacích programů v oblasti zubní péče a programů zaměřených na ochranu a podporu orálního zdraví obyvatel.