Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Evangelická teologie (6141T007)

  Fakulta: Evangelická teologická fakulta
  Studijní program: Teologie (N6141)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 30
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Listinná s elektronickým avízem, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  8 / 12

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Dvouleté navazující magisterské studium, zaměřené na interpretaci křesťanského svědectví, vycházející z biblické hermeneutiky a kladoucí zvláštní důraz na tradice české i světové reformační teologie v rozhovoru s jinými křesťanskými i náboženskými tradicemi, filosofií i sociálními vědami.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Forma je jednokolová, část písemná a ústní. Písemná část je test, zjišťující znalosti z biblické (včetně původních jazyků), systematické a historické teologie, světových náboženství a filosofie. Ústní část je pohovor zjišťující specifické předpoklady ke studiu.
   Kritéria hodnocení: Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou hodnoceny body, jejichž maximální součet je 100 (písemný test 50, ústní pohovor 50).
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   - podání úplné přihlášky ke studiu se všemi požadovanými náležitostmi
   - v kterémkoliv typu studijního programu
   Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem získaných bodů z přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan fakulty.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   S upuštěním od přijímací zkoušky budou přijati absolventi bakalářského studijního oboru Evangelická teologie.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Viz www stránky kateder historické, systematické a biblické teologie, religionistiky a filosofie UK ETF – požadavky k bakalářské zkoušce.
   Uchazeči si mohou předem připravit exegeticky zpracované minimálně 4 oddíly SZ textu (cca á 20 veršů) a 4 oddíly z Nového zákona, každý o rozsahu nejméně 10 veršů (podrobnosti viz požadavky k bakalářské zkoušce příslušných kateder).
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi se uplatní v duchovenské službě v církvi, v církevních zařízeních (Diakonie), v učitelství (kvalifikace učitel náboženství), v sociálních a humanitárních službách, v akademické práci v oboru teologie a religionistiky, i v různých humanitně orientovaných institucích (státní služba, nevládní organizace, a pod.).