Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Teologie křesťanských tradic (6141R051)

  Fakulta: Evangelická teologická fakulta
  Studijní program: Teologie (B6141)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Listinná s elektronickým avízem, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  7 / 21

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Bakalářské studium, tříleté, v prezenční formě, určené především vysokoškolákům, ale i dalším zájemcům, kteří si vzdělání v jiném oboru chtějí doplnit teologií s ekumenickou orientací. Studium spojuje poznávání Písma a dějin křesťanského myšlení s psychologickými a sociologickými souvislostmi.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Forma je jednokolová, písemná a ústní. Písemná část zahrnuje zkoušku z cizího jazyka podle uchazečovy volby (angličtina, němčina). Ústní část zkoušky je pohovor zjišťující předpoklady ke studiu.
   Maximální počet bodů celkem je 50. Za jazykovou zkoušku 10 bodů, za ústní zkoušku 40 bodů. K úspěšnému složení zkoušky je třeba, aby uchazeč získal v každé části minimálně 50% z celkového počtu bodů.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   - podání úplné přihlášky ke studiu se všemi požadovanými náležitostmi
   - ukončené středoškolské vzdělání
   Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem získaných bodů z přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan fakulty.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Doporučená literatura:
   Bič, M. - Pokorný, P.: Co nevíš o Bibli. Praha, Česká biblická společnost 1997.
   Fröhlich, R.: Dva tisíce let dějin církve. Praha, Vyšehrad 1999.
   Zvěstování víry (Holandský katechismus). Praha, Síť 2001.
   Předmluvy k jednotlivým biblickým knihám v ekumenickém překladu.
   Pawlowsky, P.: Křesťanství v proměnách tisíciletí. Praha, Vyšehrad 1996.
   Küng, H.: Malé dějiny katolické církve. Brno, Barrister & Principal, Praha, Vyšehrad 2005.
   Bible (soustavná znalost a orientace).
   Anzenbacher, Arno: Úvod do filosofie. Praha : SPN 1990 a další vydání.
   Filipi, Pavel: Po ekumenickém chodníku. Příručka ke vztahům a možnostem spolupráce mezi církvemi. Praha : Kalich 2008.
   Filipi, Pavel: Malá encyklopedie evangelických církví. Praha : Libri 2008.
   Gillièron, Bernard: Bible nespadla z nebe. Třebenice : Mlýn 1993.
   Gillièron, Bernard: Církev právě zrozená. Kapitoly ze života prvních křesťanů. Třebenice : Mlýn 1996.
   Lochman, Jan Milíč: Desatero: směrovky ke svobodě. Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. Praha : Kalich 2012 (19941).
   Pokorný, Petr: Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha : Vyšehrad 1993.
   Rejchrt, Luděk: Taková dlouhá cesta. Vyprávění z dějin křesťanské církve. Praha 1992.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi jsou připraveni k ekumenicky otevřené a teologicky poučené práci v oblasti své vlastní odbornosti i k práci v různých formách církevních a společenských aktivit.