Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Evangelická teologie (6141R007)

  Fakulta: Evangelická teologická fakulta
  Studijní program: Teologie (B6141)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 30
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Listinná s elektronickým avízem, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  18 / 26

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Tříleté bakalářské studium, zaměřené na interpretaci křesťanského svědectví, vycházející z biblické hermeneutiky a kladoucí zvláštní důraz na tradice české i světové reformační teologie v rozhovoru s jinými křesťanskými i náboženskými tradicemi, filosofií i sociálními vědami.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Jednokolová písemná, skládající se ze tří částí:
   1) Test všeobecných znalostí z oblasti kulturně-historické a nábožensko-teologické – max. 20 bodů.
   2) Porozumění odbornému textu v českém jazyce na základě jednoznačně formulovaných otázek – max. 40 bodů.
   3) Porozumění a interpretace odborného textu v cizím jazyce (A / N / Fr), zjišťující pasivní znalost jazyka (formou otázek k textu a volné parafráze) – max. 40 bodů.
   Uchazeči, kteří nesložili, příp. ve školním roce 2016/17 nesloží maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, musí absolvovat i přijímací zkoušku z češtiny.
   Zkouška je ve formě písemného testu, zaměřeného na porozumění mluvenému a psanému projevu, je hodnocena celkem 100 body a k přijetí je nutno získat minimálně 50 bodů. Tuto zkoušku z českého jazyka nemusí skládat studenti, kteří předloží doklad o vykonané zkoušce z češtiny na stupni CCE-C1.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   - podání úplné přihlášky ke studiu se všemi požadovanými náležitostmi
   - dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
   - maturita z češtiny nebo slovenštiny nebo zkouška z jednoho z těchto jazyků, případně doklad o vykonané zkoušce na stupni CCE-C1
   Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem získaných bodů z přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan fakulty.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   •Bible (soustavná znalost a orientace).
   •Anzenbacher, Arno: Úvod do filosofie. Praha : SPN 1990 a další vydání.
   •Beinert, Wolfgang: Malé dějiny křesťanského myšlení. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 2012.
   •Filipi, Pavel: Po ekumenickém chodníku. Příručka ke vztahům a možnostem spolupráce mezi církvemi. Praha : Kalich 2008.
   •Filipi, Pavel: Malá encyklopedie evangelických církví. Praha : Libri 2008.
   •Franzen, August: Malé církevní dějiny, Praha : Zvon 1992 a další vydání.
   •Gillièron, Bernard: Bible nespadla z nebe. Třebenice : Mlýn 1993.
   •Gillièron, Bernard: Církev právě zrozená. Kapitoly ze života prvních křesťanů. Třebenice : Mlýn 1996.
   •Kant, Immanuel: Základy metafyziky mravů. Praha : Svoboda 1990.
   •Lane, Tony: Dějiny křesťanského myšlení. Praha : Návrat domů 1996.
   •Lochman, Jan Milíč: Desatero: směrovky ke svobodě. Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. Praha : Kalich 2012 (19941).
   •Petříček, Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha 1997.
   •Platón: Faidón. Praha : Oikumene 1994.
   •Pokorný, Petr: Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha : Vyšehrad 1993.
   •Rejchrt, Luděk: Taková dlouhá cesta. Vyprávění z dějin křesťanské církve. Praha 1992.
   •Römer, Thomas: Skrytý Bůh: Sex, krutosti a násilí ve Starém zákoně, Jihlava : Mlýn 2006.
   •Stemberger, Günter: 2000 let křesťanství. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 1999.
   •Šourek, Miloš: Hovory s Biblí. Za poznáním Knihy knih a jejího významu. Praha : Kalich 1991.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přednostním cílem jednooborového bakalářského studia je průprava k navazujícímu magisterskému studiu v odpovídajícím oboru. Absolvent se nicméně může uplatnit také v praxi, zejména v povoláních, kde je základní odborná znalost náboženské a teologické problematiky vítanou kvalifikací, např. v oblasti vzdělávací, kulturní a humanitární. Cílem studia není průprava k duchovenské službě.