Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Ergoterapie (5342T002)

  Fakulta: 1. lékařská fakulta
  Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (N5345)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  22 / 31

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Obor je určen pro ergoterapeuty, kteří se připravují nebo se již stali vedoucími pracovníky, pro vedení ergoterapeutického týmu na pracovištích, pro vysokoškolské pedagogy oboru ergoterapie, k umožnění specializace ergoterapeutů pro práci s dětmi, dospělými a seniory a pro práci ve vědecko – výzkumných týmech, pro možnost publikace odborných textů a i event. možnosti postgraduálního studia v doktorandských programech.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijímací řízení proběhne dne 12. června 2017. Přijímací řízení se bude skládat z písemného testu, který bude vypracován z tematických okruhů výuky bakalářského studia oboru Ergoterapie na 1. lékařské fakultě. Celkem 50 otázek. U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze úplně zodpovězené otázky. Minimální a maximální možný počet bodů za test: 0 - 50. Písemný test skládají všichni uchazeči bez výjimky.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   • podání přihlášky prostřednictvím SISu do 28. února 2017
   • ukončené VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu obor Ergoterapie
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan
   • uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 na území České republiky
   • do studijního programu nebo studijního oboru v rámci studijního programu nelze přijmout uchazeče, pokud již na fakultě v tomto studijním programu nebo studijním oboru v rámci studijního programu a ve stejné formě studia studuje.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi budou podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněni vykonávat regulované zdravotnické povolání ergoterapeut.