Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Adiktologie (5345R022)

  Fakulta: 1. lékařská fakulta
  Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 30
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka:  
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  32 / 98

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Cílem studia je vybavit absolventy teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro práci v adiktologických službách v oblastech prevence, předléčebné péče, léčby a následné péče. Získávají znalosti a kompetence pracovníka spojujícího zdravotní a sociální péči, se znalostí právního kontextu problematiky.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Písemná přijímací zkouška proběhne dne 12. června 2017. Při písemné části přijímací zkoušky se ověřují znalosti uchazečů z biologie. Celkem 100 otázek. U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze úplně zodpovězené otázky. Minimální a maximální možný počet bodů za test z biologie: 0 -100 bodů.
   Uchazeči o studium oboru adiktologie navíc skládají krátký písemný test základních obecných znalostí z oboru adiktologie. Celkem 50 otázek. U otázek v testu z adiktologie může být pouze jedna správná odpověď a správně zodpovězená otázka se hodnotí jedním bodem. Minimální a maximální počet bodů za test z adiktologie: 0 - 50 bodů.

   Celkový maximální možný počet bodů z obou testů přijímací zkoušky pro obor adiktologie je 150 bodů.
   Písemné testy skládají všichni uchazeči bez výjimky.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   • podání přihlášky prostřednictvím SISu do 28. února 2017
   • úspěšné ukončení středoškolského vzdělání maturitou
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan
   • uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 na území České republiky
   • do studijního programu nebo studijního oboru v rámci studijního programu nelze přijmout uchazeče, pokud již na fakultě v tomto studijním programu nebo studijním oboru v rámci studijního programu a ve stejné formě studia studuje.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Fakulta vydává modelové otázky přibližující uchazečům okruhy učiva, které se může vyskytovat v testech.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Kurz typu A probíhá od října 2016 do května 2017

   probíhá každé pondělí a úterý od 17.00 do 18.30 hod.
   lichý týden - přednášky z fyziky a chemie,
   sudý týden - přednášky z biologie a latiny.
   CENA: 7.000,-- Kč.

   Kurz typu B probíhá od října 2016 do května 2017

   probíhá 1x za měsíc v sobotu od 8.30 do 13.30 hod.
   přednášky - z fyziky, chemie a biologie.
   CENA: 5.000,-- Kč.
   Tento kurz je vhodný pro mimopražské zájemce.

   Více informací na www.lf1.cuni.cz.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi studiem získávají odbornou způsobilost k výkonu povolání adiktologa a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče dle § 21a zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Obor je vhodnou přípravou i pro práci ve službách duševního zdraví obecně.