Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Všeobecná sestra (5341R009)

  Fakulta: 1. lékařská fakulta
  Studijní program: Ošetřovatelství (B5341)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 40
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka:  
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  42 / 146

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Hlavním cílem studijního programu je vybavit posluchače potřebnými teoretickými vědomostmi i praktickými dovednostmi pro poskytování ošetřovatelské péče a podílení se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči v jednotlivých oblastech systému péče o zdraví v rozsahu daném platnou legislativou. Obor je určen pouze pro uchazeče – všeobecné sestry - kteří chtějí získat bakalářský stupeň vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Písemná přijímací zkouška proběhne dne 12. června 2017. Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z biologie. Celkem 100 otázek. U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze úplně zodpovězené otázky. Minimální a maximální možný počet bodů za test: 0 - 100 bodů. Písemný test skládají všichni uchazeči bez výjimky.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   • podání přihlášky prostřednictvím SISu do 28. února 2017
   • úspěšné ukončení středoškolského vzdělání maturitou
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan
   • uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 na území České republiky
   • prokázání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání všeobecná sestra dle ustanovení § 5 zákona č. 96/2004 Sb. (Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání všeobecná sestra nebo jiný doklad k prokázání odborné způsobilosti všeobecné sestry).
   • do studijního programu nebo studijního oboru v rámci studijního programu nelze přijmout uchazeče, pokud již na fakultě v tomto studijním programu nebo studijním oboru v rámci studijního programu a ve stejné formě studia studuje.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Fakulta vydává modelové otázky přibližující uchazečům okruhy učiva, které se může vyskytovat v testech.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Kurz typu A probíhá od října 2016 do května 2017

   probíhá každé pondělí a úterý od 17.00 do 18.30 hod.
   lichý týden - přednášky z fyziky a chemie,
   sudý týden - přednášky z biologie a latiny.
   CENA: 7.000,-- Kč.

   Kurz typu B probíhá od října 2016 do května 2017

   probíhá 1x za měsíc v sobotu od 8.30 do 13.30 hod.
   přednášky - z fyziky, chemie a biologie.
   CENA: 5.000,-- Kč.
   Tento kurz je vhodný pro mimopražské zájemce.

   Více informací na www.lf1.cuni.cz.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi studiem získávají odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., kterým se stanoví podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.