Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Teologické nauky (6141R069)

  Fakulta: Katolická teologická fakulta
  Studijní program: Teologie (B6141)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 50
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  27 / 37

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Bakalářský studijní obor Teologické nauky je součástí studijního programu Teologie (KKOV 6141R). Standardní doba studia je 4 roky, forma studia je kombinovaná. Studijní obor Teologické nauky – v souladu s dekretem 2. vatikánského koncilu Apostolicam actuositatem o apoštolátu laiků a s apoštolským listem Jana Pavla II. Christifideles laici o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě, a ve smyslu § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností – umožňuje zejména odborné teoretické a praktické vzdělání pro budoucí laické pracovníky římskokatolické církve, kteří naleznou uplatnění v různých oblastech jejího působení. Program představuje koncepční celek, vnitřně však tíhne k tomu, aby bylo studium doplněno v rámci stejnojmenného programu a oboru magisterského, který fakulta zabezpečuje.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijímací zkouška je jednokolová – písemný test

   Obsah přijímací zkoušky:

   a) základní znalosti z biblistiky, katolické věrouky (dogmatika, morálka, spirituální teologie), liturgiky a přehledu o životě katolické církve (max. 20 bodů)

   b) kulturně-společenský přehled včetně církevních dějin světových i českých (max. 20 bodů)

   c) písemná interpretace zadaného teologického textu (max. 20 bodů)


   Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 60

   Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 41
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Uchazeč musí prokázat ukončení středoškolského vzdělání s maturitou, úspěšně vykonat přijímací zkoušku a předložit osvědčení o osobní integritě.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijetí bez přijímací zkoušky není možné.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 2001
   Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001
   nebo:
   Youcat. Katechismus katolické církve pro mladé. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011
   FRANZEN, A., Malé dějiny církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 32006
   STRUPE, U. – KIRCHSCHLÄGER, W., Jak porozumět Bibli. Úvod do Starého a Nového zákona, Praha: Vyšehrad, 2000
   PETROSILLO, P., Křesťanství od A do Z. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998
   RATZINGER, J., Úvod do křesťanství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2007
   nebo:
   KASPER, W., Uvedení do víry. Trinitas 2003
   KASPER, W., Dogma pod Božím slovem. Vyšehrad 2006
   PELIKÁN, J., Ježíš v proměnách staletí. Jeho vliv na dějiny, myšlení a kulturu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008
   RICHTER, K. Liturgie a život, Praha:Vyšehrad, 2003
   SKOBLÍK, J., Přehled křesťanské etiky, Praha: Karolinum, 1997
   ŠPIDLÍK, T., Prameny světla. Příručka křesťanské dokonalosti, Velehrad: Refugium, 2000
   nebo:
   SHELDRAKE, P., Spiritualita a historie. Brno: CDK, 2003
   WEISMEYER, J., Život v plnosti. Dějiny teologie a duchovního života. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1994
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Vzdělání v oboru Teologické nauky poskytuje intelektuální předpoklady pro odbornou pastorační práci ve všech institucích katolické církve (zařazení jako jáhen, pastorační asistent, lektor a akolyta, katecheta, vedoucí křesťanských společenství a dobročinných občanských sdružení, práce ve farní charitě, správa církevních objektů atd.) a pro působení ve státních, společenských i soukromých organizacích, včetně publicistiky (redakce novin, časopisů a knih; rozhlas a televize), při kterém je zapotřebí uplatňovat náboženské a obecně humanitní znalosti a přístupy.