Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Pravoslavná teologie (6141T035)

  Fakulta: Husitská teologická fakulta
  Studijní program: Teologie (N6141)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 4

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   viz webové stránky fakulty: www.htf.cuni.cz
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Jednokolová /1 část/.
   Ústní pohovor zaměřený na znalosti příslušného studijního oboru, odpovídající dosaženému bakalářskému vzdělání. Každému uchazeči budou položeny dvě otázky zaměřené na znalosti příslušného studijního oboru. Za každou otázku lze získat maximálně 20 bodů. Celkem lze získat maximálně 40 bodů.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studia je ukončené vysokoškolské vzdělání a zisk alespoň 30 bodů z přijímací zkoušky.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Úspěšní absolventi bakalářských studijních oborů z jakékoli VŠ mohou být přijati na základě kladně posouzené žádosti ke studiu v navazujících magisterských oborech stejného typu bez nutnosti účastnit se přijímací zkoušky, pokud během svého bakalářského studia absolvovali níže uvedené předměty s příslušným typem atestace s výsledným hodnocením výborně (1) nebo velmi dobře (2).

   Obor: Pravoslavná teologie: jeden klasický jazyk: (biblická hebrejština, novozákonní řečtina nebo latina) – zkouška
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   PRAVOSLAVNÁ TEOLOGIE
   Systematická teologie:
   Aleš, P.: Cirkevné dějiny II, Prešov 19952
   Aleš, P.: Cirkevné dějiny III, Košice 19932
   Belejkanič, I.: Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., Prešov 1995
   Lossky, V.: Náčrt mystickej teólogie východnej církvi, Pravoslavný theologický sborník V., Praha 1977-XX (5) 1997, Prešov
   Meyendorff, J.:„Nový život v Kristu: Spása v pravoslavné theologii“, in: Orthodox revue 4-5 (2001), s. 185-202
   Popov, I.V.: „Idea zbožštění v rané východní církvi“, in: Orthodox revue 1 (1997),
   s. 11-41.
   Ware, K.: Cestou ortodoxie, Praha 1996
   Zozuľak, J.: Filozofia, teológia, jazyk, Prešov 2005
   Župina, M.: Kresťanská etika a jej miesto v systematickej teológii, Prešov 2003
   Biblická teologie:
   Obecně:
   Bible (Český ekumenický překlad)
   Hovory s Biblí, Praha 1991
   Starý zákon:
   Bič: Zrod a zvěst Starého zákona (in Základy učení křesťanského, Praha 1951)
   Bič: Radostná zvěst Starého zákona, Praha 1893
   Bič: Stopami dávných věků, Praha 1975
   Bardke: Příběhy ze starověké Palestiny, Praha 1988
   Fromm: Budete jako bohové, Praha 1993
   Jepsen: Královská tažení ve starém Orientu, Praha 1987
   Liden: Povídá se, Mlýn 1999
   Schubert: Bible a dějiny, Svitavy 2000
   Nový zákon:
   Bornkamm: Apoštol Pavel, Praha 1998
   Flusser: Ježíš, Praha 2002
   Flusser: Esejské dobrodružství, Praha 2002
   Sázava: 50 novozákonních záhad, Praha 1981
   Sázava: Biblická mozaika, Praha 1998
   Schubert: Ježíš ve světle tradiční židovské literatury, Praha 2003
   Souček: Zrod Nového zákona (in Základy učení křesťanského, Praha 1951)
   Církevní dějiny:
   Winter, E.: Tisíc let duchovního zápasu, Praha 1940
   Český ekumenismus(historická část), Praha 1975
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   viz webové stránky fakulty: www.htf.cuni.cz