Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  Husitská teologie — Religionistika (6141T009 / 6101T014) - dvouoborové studium

  Fakulta: Husitská teologická fakulta
  Studijní program: Teologie (N6141)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných:  
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka:  
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  4 / 6

  • sbalit rozbalit
   viz webové stránky fakulty: www.htf.cuni.cz
  • sbalit rozbalit
   Jednokolová /1 část/.
   Ústní pohovor zaměřený na znalosti příslušného studijního oboru, odpovídající dosaženému bakalářskému vzdělání. Každému uchazeči budou položeny dvě otázky zaměřené na znalosti příslušného studijního oboru. Za každou otázku lze získat maximálně 20 bodů. Celkem lze získat maximálně 40 bodů.

  • sbalit rozbalit
   Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studia je ukončené vysokoškolské vzdělání a zisk alespoň 30 bodů z přijímací zkoušky.
  • sbalit rozbalit
   Úspěšní absolventi bakalářských studijních oborů z jakékoli VŠ mohou být přijati na základě kladně posouzené žádosti ke studiu v navazujících magisterských oborech stejného typu bez nutnosti účastnit se přijímací zkoušky, pokud během svého bakalářského studia absolvovali níže uvedené předměty s příslušným typem atestace s výsledným hodnocením výborně (1) nebo velmi dobře (2).

   Obor: Husitská teologie: jeden klasický jazyk: (biblická hebrejština, novozákonní řečtina nebo latina) – zkouška, Písemnictví SZ I. a Písemnictví NZ I. – zápočet
   Obor: Religionistika: Úvod do religionistiky – zkouška
  • sbalit rozbalit
   HUSITSKÁ TEOLOGIE
   Systematická teologie:
   Lane, T.: Dějiny křesťanského myšlení, Praha, Návrat domů 1996
   Kučera, Z.: Trojiční teologie, Brno: L. Marek 2002
   Kučera, Z.: Hoře a milost, Brno, nakl. L. Marka 2001
   Lochman, J. M.: Kredo, Praha, Kalich 1996
   Biblická teologie:
   Obecně:
   Bible (Český ekumenický překlad)
   Hovory s Biblí, Praha 1991
   Starý zákon:
   Bič: Zrod a zvěst Starého zákona (in Základy učení křesťanského, Praha 1951)
   Bič: Radostná zvěst Starého zákona, Praha 1893
   Bič: Stopami dávných věků, Praha 1975
   Bardke: Příběhy ze starověké Palestiny, Praha 1988
   Fromm: Budete jako bohové, Praha 1993
   Jepsen: Královská tažení ve starém Orientu, Praha 1987
   Liden: Povídá se, Mlýn 1999
   Schubert: Bible a dějiny, Svitavy 2000
   Nový zákon:
   Bornkamm: Apoštol Pavel, Praha 1998
   Flusser: Ježíš, Praha 2002
   Flusser: Esejské dobrodružství, Praha 2002
   Sázava: 50 novozákonních záhad, Praha 1981
   Sázava: Biblická mozaika, Praha 1998
   Schubert: Ježíš ve světle tradiční židovské literatury, Praha 2003
   Souček: Zrod Nového zákona (in Základy učení křesťanského, Praha 1951)
   Církevní dějiny:
   Winter, E.: Tisíc let duchovního zápasu, Praha 1940
   Český ekumenismus(historická část), Praha 1975

   RELIGIONISTIKA
   Smith, Wilfred Cantwell: The Meaning and End of Religion. A new approach to the religious traditions of mankind, New York 1963.
   Geertz, Clifford: The Interpretation of Cultures: Selected Essays, New York: Basic Books, 1973. (Český překlad: Interpretace kultur. Vybrané eseje, Praha: Sociologické nakladatelství 2000.)
   Kippenberg, Hans G.: Die Entdeckung der Religionsgeschichte. Religionswissenschaft und Moderne, München, C. H. Beck 1997.
   McCutcheon, Russell T.: Manufacturing Religion: The Discourse on Sui Generis Religion and the Politics of Nostalgia, Oxford, University Press 1997.
   Rudolph, Kurt: Geschichte und Probleme der Religionswissenschaft, Leiden - New York - Köln: E. J. Brill 1992.
   Waardenburg, Jacques: Reflections on the Study of Religion. Including an Essay on the Work of Gerardus van der Leeuw, The Hague - Paris - New York: Mouton 1978.
  • sbalit rozbalit
   viz webové stránky fakulty: www.htf.cuni.cz