Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Sociální a kulturní ekologie (6107T008)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  24 / 65

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Sociální a kulturní ekologie je multidisciplinárním oborem zkoumajícím filosofické, sociální, psychické a kulturní předpoklady a způsoby existence člověka v přírodním i nově utvářeném životním prostředí. Sociální a kulturní ekologie poznává a analyzuje zvláště vzájemné vztahy lidských kultur, zejména euroamerické, a přírody založené na etických, hodnotových a kulturních modelech, umožňující trvalou udržitelnost rozvoje člověka, kvality života a lidské společnosti v relativně stabilním přírodním a životním prostředí. Sociální a kulturní ekologie tedy zkoumá uplatnění principů trvalé udržitelnosti v konkrétní kultuře, civilizaci, v politice a veřejné a sociální politice.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Podoba přijímací zkoušky: Oborový písemný test z požadované literatury, celkem pět otázek – jedna otázka z každé knihy.


   Požadovaná literatura:
   1. MOLDAN, B.: Příroda a civilizace. Praha: SPN, 1997.
   2. RYNDA, I.: Trvale udržitelný rozvoj a vzdělávání. In: Hledání odpovědí na výzvy současného světa. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2000.
   3. GIDDENS, A.: Unikající svět (Jak globalizace mění náš život). Praha: Slon, 2000.
   4. KELLER, J.: Až na dno blahobytu. Praha: Earth Save, 2005.
   5. MATOUŠEK, V.: Čechy krásné, Čechy mé: proměny krajiny Čech v době industriální. Praha: Krigl, 2010.

   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

   Kritéria hodnocení: Z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů (3 body za každou otázku).
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. u přijímací zkoušky dosažení bodové hranice stanovené děkanem;
   2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Další informace o oboru a kontakty naleznete zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-1546.html
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent zná souvislosti vztahu člověka a jeho životního prostředí historicky i v současnosti, v přírodovědném minimu a v širokém spektru společenských věd. Detailně zná strategii udržitelného rozvoje. Umí kvalifikovaně zadat a posoudit ekonomické, právní, sociologické a přírodovědné analýzy a výzkumy a podklady pro rozhodovací procesy na všech úrovních.

   Naše absolventky a absolventi působí ve státní správě (ministerstvo životního prostředí a jiná ministerstva), v místní správě (např. odbory životního prostředí krajských a místních úřadů), v úřadech jiných zemí včetně aparátu Evropské unie, v komerční sféře (např. prestižní světové auditorské a expertní firmy), v nevládních organizacích, v úřadě i v přírodě současně (Agentura ochrany přírody a krajiny, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí), ve sdělovacích prostředcích, ve vědě, výzkumu a ve školách všech stupňů.