Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Studium humanitní vzdělanosti (6107R009)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Humanitní studia (B6107)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  142 / 259

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Tříletý bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti představuje moderní typ vzdělání v humanitních a společenských vědách. Studenti si volí svůj vlastní průchod studiem. Obor nabízí společný základ ve filosofii, historii a společenských vědách (antropologii, ekonomii, psychologii a sociologii) a především širokou nabídku volitelných přednášek a kurzů v těchto disciplínách, v oblasti překladů a praktické komunikace a v cizích jazycích, v tvůrčí činnosti a v řadě aplikačních oblastí. Studenti se v průběhu studia buď specializují v některé vědní disciplíně se záměrem pokračovat v navazujících magisterských oborech na FHS nebo jiných fakultách UK, nebo se zaměří na získání schopností a dovedností, jež jim usnadní praktické uplatnění.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Písemná zkouška spočívá v českém překladu cizojazyčného odborného textu a odpovědích v češtině na doplňující otázky k textu (uchazeč musí uvést v přihlášce cizí jazyk, z něhož bude překládat do češtiny – angličtinu, němčinu, nebo francouzštinu; volbu jazyka není možné po podání přihlášky měnit). Uchazeč může získat až 28 bodů (25 za překlad a po jednom bodu za každou otázku). Hodnotí se zejména smysluplnost, souvislost a odborná i stylová přiměřenost překladu. Hodnocení překladu se řídí jednotnými kritérii a prochází následnou supervizí.

   Uchazeči mohou u zkoušky používat donesené tištěné slovníky. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. u přijímací zkoušky dosažení bodové hranice stanovené děkanem;
   2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání – uchazeči, kteří absolvovali střední školu v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Vzorová zadání přijímací zkoušky z minulých let jsou vyvěšena na http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-104.html
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   CŽV 6 - Přípravný kurs pro přijímací zkoušky na bakalářské Studium humanitní vzdělanosti

   http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-52.html
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studenti se naučí rozumět lidem, a to navzdory rozdílům a proměnám jazyka, kultury, stylu, osobnosti a doby. Absolventi se uplatní kdekoli, kde se toho rozhodnou využít: v soukromých, státních i mezinárodních organizacích a firmách, v institucích rozvíjejících kulturu a vzdělávání, v médiích aj. Ti, kteří chtějí dále studovat, budou připraveni k navazujícímu studiu v oboru podle své volby.