Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2016/2017, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Translatologie (7310V180)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (P7310)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: francouzština
  Maximální počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: ce nombre comprend les étudiants du régime d’études à plein temps et du régime combiné
  Paralelní v Aj: ano
  Výše poplatku za studium v Aj: 70 000 CZK
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 0

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   La langue d’enseignement est l’anglais. Ce programme d’études est payant. Le montant annuel des frais de scolarité s’élève à 70 000 CZK.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   examen d’entrée : une seule épreuve, oral

   Déroulement de l’examen d’entrée
   1) discussion sur le projet de thèse présenté (discussion sur les intentions de la thèse et sur l’aptitude du candidat à remplir ses objectifs): 0 à 30 points ;
   2) évaluation des activités de recherche du candidat: 0 à 15 points;
   3) évaluation des connaissances de la littérature sur le sujet étudié (basée sur la bibliographie présentée par le candidat): 0 à 15 points.

   Sujets de thèse recommandés :
   - Traduction et réception de la littérature tchèque dans le monde francophone : analyse des œuvres d’un auteur choisi
   - Les éléments de la culture tchèque et leur traduction en français (à travers des textes littéraires/non littéraires)
   - Qui détermine la qualité de l’interprétation ?
   - Interprétation de conférence : l’importance du « retour » dans les enceintes internationales
   - Les défis de l’interprétation en milieu social
   - Quoi de neuf dans la recherche sur le processus de l’interprétation ?

   Responsable du programme: prof. PhDr. Jana Králová, CSc., e-mail : jana.kralova@ff.cuni.cz.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   L’admission est conditionnée par l’obtention d’un total de 30 points ou plus à l’examen ; le candidat doit par ailleurs figurer au classement correspondant au nombre maximum d’étudiants recevables pour la discipline en question. (cf. les conditions de la procédure d'admission de la discipline concernée). Les candidats qui obtiendront le même nombre de points que le candidat occupant la dernière place du classement seront également admis. Le nombre maximal de candidats admis regroupe les étudiants des deux régimes d'études si la discipline concernée propose les deux régimes d'études doctorales.
   Pour être accepté aux études doctorales, le candidat devra présenter au plus tard le jour de l'inscription un document certifiant ses diplômes antérieurs.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent doktorského studia v oboru translatologie může vykonávat samostatnou vědecko-výzkumnou práci. Je schopen výsledky své práce prezentovat odborné veřejnosti ve třech jazycích a v těchto jazycích také vést odbornou diskuzi. Schopnost samostatné vědecko-výzkumné práce prokázal zpracováním disertace, případně dalšími publikacemi a veřejnými vystoupeními v oboru. Je připraven pro samostatnou práci v oblasti vědy a výzkumu, jako vysokoškolský učitel překladatelských, tlumočnických a translatologických disciplín, jako odborný posuzovatel překladatelských a tlumočnických výkonů (soudní znalectví atp.) nebo ve vývoji nových technologií spojených s překladem a tlumočením.