Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  Teologie křesťanských tradic (6141R051)

  Fakulta: Evangelická teologická fakulta
  Studijní program: Teologie (B6141)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 10
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka:  
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Listinná s elektronickým avízem, Listinná
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  10 / 17

  • sbalit rozbalit
   Bakalářské studium, tříleté, v prezenční formě, určené především vysokoškolákům, ale i dalším zájemcům, kteří si vzdělání v jiném oboru chtějí doplnit teologií s ekumenickou orientací. Studium spojuje poznávání Písma a dějin křesťanského myšlení s psychologickými a sociologickými souvislostmi.
  • sbalit rozbalit
   Forma je jednokolová, písemná a ústní. Písemná část se skládá z testu všeobecných znalostí (především znalost bible, církevních dějin a církevních reálií) a zkoušky z cizího jazyka. Písemná část zahrnuje zkoušku z cizího jazyka podle uchazečovy volby (angličtina, němčina). Ústní část zkoušky je pohovor zjišťující předpoklady ke studiu.
   Maximální počet bodů celkem je 100. Za test všeobecných znalostí maximálně 50 bodů, za jazykovou zkoušku 10 bodů, za ústní zkoušku 40 bodů.
  • sbalit rozbalit
   - podání úplné přihlášky ke studiu se všemi požadovanými náležitostmi
   - ukončené středoškolské vzdělání
   Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem získaných bodů z přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan fakulty.
  • sbalit rozbalit
   Doporučená literatura:
   Bič, M. - Pokorný, P.: Co nevíš o Bibli. Praha, Česká biblická společnost 1997.
   Fröhlich, R.: Dva tisíce let dějin církve. Praha, Vyšehrad 1999.
   Zvěstování víry (Holandský katechismus). Praha, Síť 2001.
   Předmluvy k jednotlivým biblickým knihám v ekumenickém překladu.
   Pawlowsky, P.: Křesťanství v proměnách tisíciletí. Praha, Vyšehrad 1996.
   Küng, H.: Malé dějiny katolické církve. Brno, Barrister & Principal, Praha, Vyšehrad 2005.
   Bible (soustavná znalost a orientace).
   Anzenbacher, Arno: Úvod do filosofie. Praha : SPN 1990 a další vydání.
   Filipi, Pavel: Po ekumenickém chodníku. Příručka ke vztahům a možnostem spolupráce mezi církvemi. Praha : Kalich 2008.
   Filipi, Pavel: Malá encyklopedie evangelických církví. Praha : Libri 2008.
   Gillièron, Bernard: Bible nespadla z nebe. Třebenice : Mlýn 1993.
   Gillièron, Bernard: Církev právě zrozená. Kapitoly ze života prvních křesťanů. Třebenice : Mlýn 1996.
   Lochman, Jan Milíč: Desatero: směrovky ke svobodě. Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. Praha : Kalich 2012 (19941).
   Pokorný, Petr: Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha : Vyšehrad 1993.
   Rejchrt, Luděk: Taková dlouhá cesta. Vyprávění z dějin křesťanské církve. Praha 1992.
  • sbalit rozbalit
   Absolventi jsou připraveni k ekumenicky otevřené a teologicky poučené práci v oblasti své vlastní odbornosti i k práci v různých formách církevních a společenských aktivit.