Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Podpora integrace matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků základních škol prostřednictvím řešení slovních úloh I (9934)

  Podpora integrace matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků základních škol prostřednictvím řešení slovních úloh I
  prezenční
  čeština
  Cílem kurzu je seznámit účastníky s originální metodikou výuky slovních úloh, která je založena na propojování rozvoje matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků základní školy. Metodika byla vyvinuta ve spolupráci odborníků z didaktiky matematiky, didaktiky českého jazyka a psychologie. Je založena na následujících principech:
  • Slovní úlohy jsou jedním z kritických míst výuky matematiky a je třeba hledat způsoby, jak je vyučovat.
  • Obtížnost slovní úlohy je ovlivněna jazykovými charakteristikami slovní úlohy.
  • Schopnost řešit slovní úlohy je ovlivněna nejen matematickými schopnostmi žáků, ale i úrovní jejich čtenářské a jazykové gramotnosti.
  • Slovní úlohy jsou vhodným prostředkem pro rozvíjení vztahu mezi matematikou a českým jazykem jako vyučovacími předměty.
  • Schopnost řešit slovní úlohy je ovlivňována úrovní metakognitivních dovedností.

  V rámci kurzu budou účastníci praktickou formou seznámeni se čtyřmi typy metodických materiálů (Porovnávání, Nedokončené strategie, Neposedové, Variované úlohy), které je možné různě kombinovat. Každý z typů pracuje se slovní úlohou odlišným způsobem. Jejich společným znakem jsou zařazené čtenářské a jazykové úlohy, jež je možné využít jak v hodině matematiky, tak v hodinách českého jazyka. Materiály jsou tedy vhodné i pro spolupráci (případně přímo tandemovou výuku) učitelů matematiky a českého jazyka.
  UKPedF/533257/2023
  Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
  MSMT- 28686/2022-3
  Podpora integrace matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků základních škol prostřednictvím řešení slovních úloh I
  • Principy, na nichž je metodika založena (1 hodina)
  • Konkrétní ukázka materiálů všech typů (3 hodiny)
  • Pracovní dílny věnované jednotlivým typům materiálů (3 hodiny)*
  • Závěr – doporučení k implementaci materiálů na základě pilotáží (1 hodina)

  *Podle skladby přihlášených učitelů (1. a 2. stupeň) a jejich preferencí se každý z účastníků podrobně seznámí se dvěma typy materiálů. Učitelé českého jazyka se budou účastnit jedné samostatné dílny, kde se seznámí s tím, jak využít předložené materiály i pro rozvoj jazykové a čtenářské gramotnosti v českém jazyce.
  30
  podání přihlášky, vstupní podmínkou je odborná způsobilost pedagogického pracovníka ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
    Katedra matematiky a didaktiky matematiky
    Centrum celoživotního vzdělávání
    PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2023/2024
    zimní semestr, Leden
    10.01.2024
    Krátkodobé
    8 hodin
    10.1. 15:30-18:45, 24.1. 15:30-18:45
    10.1.2024
    24.1.2024
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    1300 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
    Bc. Klára Hašková, DiS.
    klara.haskova@pedf.cuni.cz
    221900342
    01.11.2023 - 03.01.2024