Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Dva dny s didaktikou biologie 2024 (9848)

  Dva dny s didaktikou biologie 2024
  Program CŽV - zájmový
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  Dva dny s didaktikou biologie je oborová konference zaměřená na výuku přírodopisu a biologie na základních a středních školách ve vztahu k současným poznatkům v biologických oborech, v oborové didaktice i námětům dobré praxe přenositelným do vlastní výukové praxe účastníků. Zvláštní důraz je kladen na aktivizační strategie a na žáka zaměřený přístup ve výuce přírodních věd. Konference je zároveň příležitostí pro vzájemné sdílení zkušeností učitelů s výukou přírodopisu a biologie a výukovými aktivitami v těchto vzdělávacích oborech. Ve společenství učitelů z praxe, oborových didaktiků a dalších odborníků na vzdělávání jsou tyto zkušenosti a aktivity diskutovány a analyzovány s cílem nalezení vhodných alternativ výukových postupů pro zkvalitnění učitelské praxe všech účastníků.
  Hlavním cílem je podpořit sdílení dobré praxe, aktuálních výzkumných poznatků a řešení specifických problémů ve výuce přírodopisu a biologie. Vzdělávací program se tak zaměřuje zejména na:
  • propojení učitelů a odborníků na biologické vzdělávání ve společenství praxe,
  • rozšíření povědomí učitelů o tématech a aktuálních poznatcích na poli biologie a didaktiky biologie,
  • inspirování učitelů v oblasti inovativních vzdělávacích aktivit pro výuku přírodopisu a biologie.
  Vzdělávací program tak vytváří prostor pro načerpání inspirace pro inovaci vlastní výuky přírodopisu a biologie prostřednictvím vhledu do nových poznatků v oboru biologie a didaktiky biologie a ověřených výukových aktivit a diskuse a reflexe zkušeností vlastní praxe.
  MSMT- 21810/2022-2-812
  MŠMT
  MSMT-11914/2017-1
  Dva dny s didaktikou biologie 2024
  Program je naplánován v rozsahu 10 h rozdělených do dvou dnů. Témata programu:

  1) Vybrané problémy biologického vzdělávání
  1.1) Přednášky (2 x 1 hodina)
  1.2) Strukturovaná diskuse ve společenství praxe (2 hodiny)

  2) Praktické náměty pro výuku přírodopisu a biologie
  2.1) Přednášky (2 x 2 hodiny)
  2.2) Workshopy (2 hodiny)
  150
  Cílovou skupinou jsou učitelé 2. stupně základních škol a středních škol, kteří vyučují obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, zejména pak vzdělávacího oboru Přírodopis, respektive Biologie.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    Aktivní účast v rozsahu 10 hodin
    získání dalších odborných znalostí v oboru
    Dle § 10 Vyhlášky 317/2005 Sb.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
    Katedra biologie a environmentálních studií
    Katedra biologie a environmentálních studií
    Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
    PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2023/2024
    Únor
    08.02.2024
    Krátkodobé
    10 hodin
    Program se bude konat ve dvou dnech. Jmenovitě 8. 2. 2024 odpoledne s navazujícím společenským večerem a 9. 2. 2024 dopoledne.
    Čtvrtek - Pátek
    8.2.2024
    9.2.2024
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2000 Kč / kurz
    Poplatek je nezbytné uhradit do 31. 1. 2024 na účet č.: 85236011/0100. Prosím uveďte variabilní symbol: 684023 a do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení účastníka.
    Pro možnost kontroly zašlete prosím po uhrazení platby potvrzení o provedené platbě na e-mail klara.haskova@pedf.cuni.cz.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Pouze elektronické přihlašování
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Bc. Klára Hašková, DiS.
    klara.haskova@pedf.cuni.cz
    221900342
    04.10.2023 - 08.02.2024
    Více informací najdete na: https://pages.pedf.cuni.cz/kbes/konference/dva-dny-s-didaktikou-biologie-2024/
    V případě dotazů k organizaci akce se prosím obracejte na PhDr. Karla Vojíře, Ph.D.: karel.vojir@pedf.cuni.cz, +420 221 900 175.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)