Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2022/2023, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2024/2025.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Stavební právo a právo životního prostředí: Nový stavební zákon a zákon o jednotném enviromentálním stanovisku (9668)

  Stavební právo a právo životního prostředí: Nový stavební zákon a zákon o jednotném enviromentálním stanovisku
  Program CŽV - zájmový
  Právnická fakulta
  prezenční
  čeština
  Cílem studia je seznámit posluchače s novým stavebním zákonem, souvisejícím zákonem o jednotném enviromentálním stanovisku a souvisejících změnách dalších právních předpisů, a to se zaměřením na povolování záměrů. Opomenuty nebudou není vybrané podstatné otázky územního plánování.

  S ohledem na zásadní změny právní úpravy, které nabydou účinnosti v od 1.1.2024 resp. 1.7.2024 je smyslem kurzu přehledně posluchače seznámit s charakterem změn a poskytnout jim základní orientaci v nové právní úprav, a to s důrazem na odlišnosti mezi stávající a novou právní úpravou.
  Stavební právo a právo životního prostředí: Nový stavební zákon a zákon o jednotném enviromentálním stanovisku
  Termín konání kurzu
  19. 9. 2023 v čase 9:00 - 16:00
  20. 9. 2023 v čase 9:00 - 13:30

  Kurz bude rozdělen do dvou dní, v prvním dni bude pozornost soustředěna přímo na právní úpravu nového stavebního zákona v druhém dni na zákon o jednotném enviromentálním stanovisku a další související změny včetně postavení dotčených orgánů.

  - Institucionální zabezpečení povolování záměrů a územního plánování

  - Územní plánovaní – jako předpoklad pro změny v území

  - Povolování záměrů

  - Ochrana dotčených veřejných zájmů v nové právní úpravě

  - Jednotné enviromentální stanovisko

  - Vztah posuzování vlivů na životní prostředí a jednotného enviromentálního stanoviska

  - Vztah ochrany přírody a jednotného enviromentálního stanoviska

  - Vybrané změny v souvisejících právních předpisech – zejména na úseku ochrany životního prostředí

  Cílová skupina: Kurz je vhodný jak pro posluchače z řad veřejné správy, zejména pro úředníky stavebních úřadů, orgánů životního prostředí, tak pro posluchače ze soukromého sektoru, zejména pro ty, kteří se se zabývají přípravou nových developerských záměrů. Kurz je určen i dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti.
  30
  žádné

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    nejsou stanoveny
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    JUDr. Martina Franková, Ph.D.
    Katedra práva životního prostředí
    Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
    Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, Praha 1
    JUDr. Martina Franková, Ph.D.
    JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2022/2023
    letní semestr, Září
    20.09.2023
    Krátkodobé
    12 hodin
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    4590 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1
    Bc. Hana Vařeková
    varekova@prf.cuni.cz
    221005504
    07.08.2023 - 15.09.2023