Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  UDRŽOVACÍ KURZ - Doplňkové studium pro překladatele právních textů - Část A - právnické minimum (8600)

  UDRŽOVACÍ KURZ - Doplňkové studium pro překladatele právních textů - Část A - právnické minimum
  Program CŽV - zájmový
  Právnická fakulta
  celoživotní vzdělávání
  kombinovaný
  čeština
  Úvod
  Jste absolvent/ka doplňkového studia pro překladatele?

  Připravili jsme pro Vás udržovací dvousemestrální doplňkové studium pro překladatele a tlumočníky. Cílem kurzu je aktualizovat a doplnit Vaše znalosti pro výkon Vaší profese v neustále se měnícím právním prostředí, a tak přispět ke zkvalitnění odborné přípravy právních textů, rozšířit Vaše znalosti v oblasti práva v širokém slova smyslu, čímž se následně zvýší kvalita Vámi poskytovaných služeb.

  Koncepce studia
  Kurz je koncipován jako interdisciplinární dvousemestrální studium, a posluchači se účastní stejných přednášek jako účastníci kurzu Úvod do českého práva - právnické minimum.
  Odborné přednášky z českého práva v češtině v části A jsou vedeny zkušenými učiteli Právnické fakulty UK.
  Praktické překladatelské dovednosti v části B jsou převážně v kompetenci učitelů odborného právnického jazyka z katedry jazyků Právnické fakulty UK, popř. zkušených (soudních) tlumočníků a překladatelů.

  Pro koho je studium určeno
  Kurz je otevřen pro absolventy doplňkového studia pro překladatele a tlumočníky z minulých let, kteří
  1. kurz zakončili úspěšnou závěrečnou zkouškou, chtějí si aktualizovat vědomosti z právní oblasti a prokáží se závěrečným osvědčením. Na závěr studia NESKLÁDAJÍ závěrečnou zkoušku.
  2. kurz pouze absolvovali bez závěrečné zkoušky a chtějí se na tuto zkoušku opět připravit. Prokáží se dokladem o zaplacení předchozího kurzu, podepsanou smlouvou nebo dohledáním v databázi na základě rodného čísla. Na závěr studia se mohou přihlásit k závěrečné zkoušce.

  Struktura studia
  Dvousemestrální studium je paralelně rozděleno na dvě části, na část A – úvod do českého práva a část B – překladatelský seminář v dané jazykové oblasti, přičemž je možné přihlásit se na obě části nebo jen na jednu z nich.
  Každá část – A a B – trvá dva semestry a tři vyučovací hodiny týdně (tj. 3 x 45 minut) po dobu 28 týdnů (13 týdnů v zimním semestru a 15 týdnů v letním semestru), tj. 84 výukových hodin v jedné části.
  Část A: posluchači jsou v češtině formou přednášky seznámeni s českou realitou v daném odvětví práva, popř. v porovnání se stavem v dané jazykové oblasti (viz přiložený program kurzu). Přednášející jsou specialisty v příslušných právních odvětvích.
  Část B: jazykové semináře – angličtina, němčina, francouzština, ruština – tematicky navazují na obsah přednášky v části A, jsou vedeny samostatně učiteli právnických jazyků, popř. kompetentními a zkušenými překladateli a tlumočníky. Základní metodou je právně lingvistická komparace.


  UDRŽOVACÍ KURZ - Doplňkové studium pro překladatele právních textů - Část A - právnické minimum
  Rozvrh studia
  Vyučovací den je pátek, výuka probíhá v čase 12 - 14:30 h.

  Modul I zimní semestr – soukromé právo

  Zahájení výuky pátek 6. října 2023
  Konec výuky pátek 26. ledna 2024

  Závěrečná zkouška pátek 9. února 2024 / opravný termín 21. 6. 2024
  Zkoušky se konají výlučně prezenční formou.

  Obsah kurzu

  6. října 2023 - ústavní systém; právní systém; druhy norem (zákonné a podzákonné předpisy); legislativní proces; delegovaná legislativní pravomoc atd.

  13. října 2023 - občanské právo: obecná charakteristika; fyzické a právnické osoby; zastoupení; právní jednání; promlčení

  20. října 2023 - rodinné právo, manželství, rodiče a děti, výživné

  27. října 2023 - věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí

  3. listopadu 2023 - dědické právo

  10. listopadu 2023 - závazkové právo – obecný výklad

  24. listopadu 2023 - základní smluvní typy

  1. prosince 2023 - odpovědnost za škodu, náhrada škody

  8. prosince 2023 - obchodní korporace I

  15. prosince 2023 - obchodní korporace II (druhy společností)

  5. ledna 2024 - civilní soudnictví I

  12. ledna 2024 - civilní soudnictví II

  19. ledna 2024 - insolvenční řízení

  26. ledna 2024 - pracovní právo: uzavírání pracovních smluv, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, výpovědi, atd.
  100
  Kurz je otevřen pro absolventy doplňkového studia pro překladatele a tlumočníky z minulých let, kteří
  1. kurz zakončili úspěšnou závěrečnou zkouškou, chtějí si aktualizovat vědomosti z právní oblasti a prokáží se závěrečným osvědčením. Na závěr studia NESKLÁDAJÍ závěrečnou zkoušku.
  2. kurz pouze absolvovali bez závěrečné zkoušky a chtějí se na tuto zkoušku opět připravit. Prokáží se dokladem o zaplacení předchozího kurzu, podepsanou smlouvou nebo dohledáním v databázi na základě rodného čísla. Na závěr studia se mohou přihlásit k závěrečné zkoušce.
  Úhrada poplatku za kurz

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    písemný test
    Osvědčení o absolvování programu
    získání dalších odborných znalostí v oboru
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
    Katedra jazyků
    Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
    Právnická fakulta UK
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2023/2024
    zimní semestr, Říjen
    06.10.2023
    2
    43 hodiny
    6. října 2023 - 26. ledna 2024
    Pátek - Pátek
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    5600 Kč / semestr
    Do kurzu může být účastník zařazen po splnění podmínek přijímacího řízení.
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova, Právnická fakulta, elektronicky
    Bc. Hana Vařeková
    varekova@prf.cuni.cz
    221005504
    30.06.2023 - 29.09.2023