Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Dějiny umění* (6228)

  Dějiny umění*
  Program CŽV - zájmový
  Katolická teologická fakulta
  prezenční
  čeština
  „Cílem umění je dělat člověka šťastným,“ řekl Michelangelo Buonarroti. Tento kurz proto nabízí přednášky zaměřené na témata z dějin křesťanského umění. Jsou rozděleny do tematických bloků tak, abyste získali nové znalosti od antiky až po umění 20. století a seznámili se s pozoruhodnými umělci a jejich tvorbou.
  Dějiny umění*
  x
  Podání přihlášky, složení maturitní zkoušky a zaplacení poplatku.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    --
    získání dalších odborných znalostí v oboru
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
    Ústav dějin křesťanského umění
    Ústav dějin křesťanského umění
    KTF UK (Thákurova 3, Praha 6)
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2023/2024
    zimní semestr, Prosinec
    2
    14 hodin
    8:30 - 10:00
    Sobota
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    1000 Kč / rok
    Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
    Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
    Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Thákurova 3, 16000 Praha 6
    Děkanát KTF
    Mgr. Václav Hroznata Sojka
    czv@ktf.cuni.cz
    220181649
    13.05.2023 - 24.09.2023