Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  V co věří křesťané?* (6215)

  V co věří křesťané?*
  Program CŽV - zájmový
  Katolická teologická fakulta
  prezenční
  čeština
  Vyznání víry, tzv. Krédo (lat. credo - věřím), představuje základní souhrn víry, ve které jsou křesťané pokřtěni a která utváří celý jejich život. V souvislosti se vtělením Božího Syna zmiňuje i Marii, jež je Matkou Boží a Matkou církve. Jejímu poznání je věnován tento program celoživotního vzdělávání.
  V co věří křesťané?*
  Bude upřesněno
  Podání přihlášky, složená maturitní zkouška a složení poplatku.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    --
    získání dalších odborných znalostí v oboru
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
    Děkanát KTF
    Děkanát KTF
    KTF UK (Thákurova 3, Praha 6)
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2023/2024
    zimní i letní semestr, Prosinec
    2
    14 hodin
    9:00 - 10:30
    Sobota
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    1500 Kč / rok
    Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
    Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
    Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Thákurova 3, 16000 Praha 6
    Děkanát KTF
    Mgr. Václav Hroznata Sojka
    czv@ktf.cuni.cz
    220181649
    13.05.2023 - 24.09.2023