Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Průvodce budoucího a stávajícího důchodce (8331)

  Průvodce budoucího a stávajícího důchodce
  prezenční
  čeština
  Kurz je určený pro posluchače, kteří se chystají do důchodu, nebo kteří již důchod pobírají.

  Cílem kurzu je poskytnout posluchačům souhrnný přehled užitečných informací z oblastí důchodového pojištění, nemocenského pojištění, státní sociální podpoře, finančního práva u osob pobírajících důchod a stále pracují, pracovního práva a daňového práva při nakládání s majetkem za života a pro případ smrti.

  Průvodce budoucího a stávajícího důchodce
  8.6.2023 (13- 14:30) prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. - PRACOVNÍ PRÁVO
  - z pracovního poměru do důchodu a "pracující důchodce" z pohledu pracovněprávní úpravy
  - některá fakta a mýty spojené s "prvním" odchodem do důchodu i s výkonem závislé práce
  - dochází v praxi k pokusům o znevýhodňování pracujících důchodců zaměstnavateli?
  - na co si dát pozor při sjednávání pracovní smlouvy

  8.6.2023 (14:45 - 16:15) JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. - FINANČNÍ PRÁVO - všudypřítomnost daní
  - obecně k promítání sociálního statusu v daních
  - daň z příjmu fyzických osob se zaměřením na specifika postavení osob důchodového věku
  - daňové aspekty nakládání s majetkem za života a pro případ smrti

  14.6.2023 (13- 14:30) JUDr. Roman Lang, Ph.D. - DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ I.
  - účast zaměstnanců a OSVČ na důchodovém pojištění, náhradní doby pojištění, dobrovolná účast
  - podmínky nároku na starobní důchod
  - předčasný starobní důchod
  - kritéria ovlivňující výši starobního důchodu, schéma výpočtu, valorizace
  - zvýšení starobního důchodu za výchovu dítěte/dětí od roku 2023

  14.6.2023 (14:45 - 16:15) JUDr. Roman Lang, Ph.D. - DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ II.
  - podmínky nároku na invalidní důchod, posuzování invalidity
  - invalidní důchod "z mládí"
  - výše invalidního důchodu
  - kontrola invalidního důchodu
  - prokazování invalidity pro účely slev na jízdném

  22.6.2023 (13- 14:30) JUDr. Roman Lang, Ph.D. - DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ III.
  - podmínky nároku na vdovský(vdovecký) a sirotčí důchod
  - vyplácení vdovského důchodu souběžně s důchodem starobním nebo invalidním

  22.6.2023 (14:45 - 16:15) JUDr. Roman Lang, Ph.D. - NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
  - správní řízení ve věcech důchodového pojištění (podání žádosti a navazující kroky)
  - povinnosti zaměstnavatelů a pojištěnců v oblasti důchodového pojištění
  - prokazování dob pojištění nezaznamenaných v evidenci ČSSZ
  - alternativní způsoby zabezpečení ve stáří
  - státní sociální podpora - příspěvek na bydlení
  - sociální pomoc - mimořádná okamžitá pomoc
  50
  žádné

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    nejsou stanoveny
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    JUDr. Roman Lang, Ph.D.
    Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
    Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
    Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2022/2023
    letní semestr, Červen
    08.06.2023
    Krátkodobé
    12 hodin
    8.6.2023
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    0 Kč / hodina
    Kurz je financovaný dotací UK.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Právnická fakulka UK
    Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
    Bc. Hana Vařeková
    varekova@prf.cuni.cz
    221 005 504
    10.05.2023 - 02.06.2023