Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) - NÁVRH ZÁKONA (8353)

  Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) - NÁVRH ZÁKONA
  Program CŽV - zájmový
  Právnická fakulta
  prezenční
  čeština
  Koncem roku 2021 měla být transponována směrnice EU č. 2019/1937 o ochraně oznamovatelů porušení práva EU. Česká republika však transpoziční lhůtu nedodržela.

  Na návrhu zákona o ochraně oznamovatelů však bylo kontinuálně pracováno. V současné době prošel návrh zákona Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byl postoupen k projednání Senátu. I s ohledem na značné prodlení s plněním unijních závazků ze strany České republiky lze důvodně očekávat, že by tuzemská legislativa na ochranu oznamovatelů mohla nabýt účinnosti v průběhu července či srpna tohoto roku.

  V rámci semináře bude věnována podrobná pozornost (snad již finální verzi) návrhu zákona o ochraně oznamovatelů tak, jak bude projednáván v legislativním procesu, případně již tohoto času vyhlášen ve Sbírce zákonů.
  Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)
  Termín konání 16. 6. 2023

  1 blok / 9:00 - 10:30

  2 blok / 10:45 - 12:15
  žádné
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nejsou stanoveny
   Osvědčení o absolvování programu
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
   Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
   Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
   Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2022/2023
   letní semestr, Červen
   Krátkodobé
   4 hodiny
   16.6.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   1950 Kč / kurz
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Právnická fakulka UK
   Bc. Hana Vařeková
   varekova@prf.cuni.cz
   221 005 504
   09.05.2023 - 15.06.2023