Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Katechetický kurz* (5528)

  Katechetický kurz*
  Program CŽV - zájmový
  Katolická teologická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Kurz nabízí dvouleté studium jako základní teologickou přípravu primárně pro ty, kteří se ve své farnosti věnují katechetické službě nebo se jí případně budou věnovat v budoucnosti. Pozůstává především ze zevrubného studia Katechismu katolické církve s odkazy na nejdůležitější církevní dokumenty. Posluchač bude v každém předmětu výkladem uveden do dané části KKC a samostudiem se seznámí jednak s vlastním textem KKC, jednak se stručnou monografií, jež mu umožní lépe porozumět příslušnému tématu. Rozvinutím kurzu je série teoretických a praktických předmětů věnovaných různým aspektem katechetické služby.
  Katechetický kurz
  1. ročník:
  Úvod do katechetického kurzu
  Úvod do katechismu katolické církve
  Křesťanská modlitba
  Věřím – věříme: Fundamentální teologie
  Úvod do Písma Svatého
  Starý Zákon
  Nový Zákon
  Víra církve
  Katechetika
  Katechetické praxe 1

  2. ročník:
  Sedm svátostí
  Svátostná ekonomie: Liturgie
  Život v Kristu
  Církevní dějiny
  Psychologie a pedagogika
  Evangelizace
  Příprava na svátosti
  Vstupy do škol
  Katechetické reálie
  Katechetické praxe 2
  Bezpečnost práce s dětmi
  30
  - Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (nutno doložit maturitním vysvědčením), studijní předpoklady
  - Základní náboženské znalosti
  - Předpoklady ke katechetické službě (osobnostní a křesťanská zralost, dobrá pověst, pedagogické schopnosti)
  - Plné společenství s katolickou církví (včetně svátostné praxe)
  - Přijetí všech iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie)

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    písemný test
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    --
    získání dalších odborných znalostí v oboru
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
    Děkanát KTF
    Děkanát KTF
    KTF UK, Thákurova 3, Praha 6
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2023/2024
    zimní semestr, Říjen
    07.10.2023
    4
    170 hodin
    Celý program trvá dva roky.
    Sobota
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    3500 Kč / rok
    Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.
    Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
    Děkanát KTF
    Mgr. Václav Hroznata Sojka
    u3v.czv@ktf.cuni.cz
    220181649
    13.04.2023 - 24.09.2023
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)