Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Terminologické základy italského občanského práva pro překladatele právních textů II. (9310)

  Terminologické základy italského občanského práva pro překladatele právních textů II.
  Program CŽV - zájmový
  Právnická fakulta
  kombinovaný
  italština
  Kurz je zaměřen na terminologickou analýzu italských právních naukových textů a překlad právně relevantních výrazů z italštiny do češtiny. Program je určen nejen překladatelům italských právních textů, ale i všem, kdo si chtějí rozšířit znalosti v oblasti terminologie italského práva.

  Forma kurzu je kombinovaná - přednášky probíhají prezenční formou a zároveň jsou streamované v reálném čase, tzn. přenášené online.
  Terminologické základy italského občanského práva pro překladatele právních textů II.
  Kurz je rozdělen na dva semináře v rozsahu tří vyučovacích hodin; celkem 6 vyučovacích hodin

  Datum konání
  31. 05. 2023 v čase 14:00 do 16:30
  07. 06. 2023 v čase 14:00 do 16:30


  Obsahový plán výuky

  - Věcná práva k cizí věci – právo stavby, pacht, požívací právo, užívací právo, služebnost, zástavní právo, zadržovací právo
  - Závazkové právo – zdroje závazků, druhy závazků, změny závazkového vztahu (postoupení pohledávky, poukázka, novace, splynutí), zánik závazku
  - Smluvní právo – smlouva, základní zásady smluvního práva, uzavření smlouvy, omezení smluvní svobody, výkon závazků ze smlouvy, klasifikace smluv
  - Vybrané pojmenované smlouvy dle občanského zákoníku – koupě, směna, přeprava, úschova
  - Civilní právo procesní – prostorová a časová působnost procesních zákonů, výkon žalobního práva a jeho druhy, základní procesní úkony, účastníci řízení
  30
  žádné

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    nejsou stanoveny
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
    Katedra jazyků
    Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
    Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
    PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2022/2023
    letní semestr, Květen
    Krátkodobé
    6 hodin
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    3000 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Právnická fakulka UK
    Bc. Hana Vařeková
    varekova@prf.cuni.cz
    221 005 504
    03.04.2023 - 26.05.2023