Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Právní úprava ochrany dřevin (9262)

  Právní úprava ochrany dřevin
  prezenční
  čeština
  Kurz je zaměřen na právní úpravu ochrany dřevin.

  Kurz je určen zaměstnancům veřejné správy, zejména referátů životního prostředí krajských úřadů a obecních úřadů (obcí s rozšířenou působností), ministerstev, České inspekce životního prostředí, správ národních parků a chráněných krajinných oblastí, členům nevládních organizací (ČSOP, Zelený kruh atd.), advokátům, soudcům a státní zástupcům, dendrologům, arboristům a botanikům, pracovníkům botanických zahrad a arboret, sadovnických a zahradnických firem.
  Právní úprava ochrany dřevin
  Termín konání 21.4.2023 v čase 9:00 - 15:00 h (vč. pauzy na oběd)

  Obsahová náplň:

  - dřeviny v soukromoprávních vztazích – vlastnictví (nový občanský zákoník)

  - náhrada škody a náprava ekologické újmy na dřevinách

  - ochrana dřevin v lese

  - ochrana dřevin rostoucích mimo les

  - povolování kácení dřevin a výjimky z tohoto principu

  - náhradní výsadba

  - ochrana památných stromů a vzácných druhů dřevin

  - trestní a přestupková odpovědnost na úseku ochrany dřevin

  - orgány státní správy na úseku ochrany dřevin a jejich kompetence a pravomoci

  - sousedské právo a dřeviny
  30
  žádné

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    nejsou stanoveny
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
    Katedra práva životního prostředí
    Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
    prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2022/2023
    letní semestr, Duben
    21.04.2023
    Krátkodobé
    6 hodin
    21.4.2023
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    3300 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1
    Bc. Hana Vařeková
    varekova@prf.cuni.cz
    221005504
    22.03.2023 - 17.04.2023