Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Motivace a rozvoj pedagogických pracovníků (6016)

  Motivace a rozvoj pedagogických pracovníků
  prezenční
  čeština
  Vzdělávací program je zaměřený na aktuální teoretické a praktické otázky související s řízením škol a školských zařízení v oblasti motivace a rozvoje pracovníků školy a metodologie identifikace, rozvoje a udržování talentovaných zaměstnanců. Akcentována je orientace na problematiku motivace a rozvoje pracovníků školy s cílem získat a udržet nejlepší pedagogické pracovníky s využitím vhodných metod odměňování, oceňování a dalšího rozvoje a odlišit se tak od dalších škol.
  MSMT-21810/2022-1-812
  MŠMT
  11914/2017-1
  Andragogika a management vzdělávání
  Motivace a rozvoj pedagogických pracovníků
  1. Podstata talent managementu, role dalšího vzdělávání pro zaměstnance škol a vzdělávacích organizací
  (2 vyučovací hodiny)
  2. Metody rozvoje zaměstnanců škol
  (2 vyučovací hodiny)
  3. Aplikace vhodných modelů rozvoje zaměstnanců
  (2 vyučovací hodiny)
  15
  Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   jiná
   Osvědčení o absolvování programu
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   doc. PhDr. Martin Kursch, Ph.D.
   Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
   Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
   Pedagogická fakulta UK, Praha
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2023/2024
   zimní semestr, Říjen
   Krátkodobé
   6 hodin
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2800 Kč / kurz
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   elektronicky nebo písemně
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Mgr. Danuše Dvořáková
   danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
   773246766
   01.09.2023 - 30.06.2024
   dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
   Kontaktní osoba KAMV pro organizační záležitosti: Mgr. Danuše Dvořáková
   referentka CŽV Klára Hašková klara.haskova@pedf.cuni.cz tel. 221 900 342
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   www.kamv.cz